Enquesta de Serveis Municipals de la ciutat de Barcelona - Evolució

L'Enquesta de Serveis Municipals, també disponible en un Visualitzador Interactiu, és un estudi quantitatiu presencial amb periodicitat anual i amb univers dels barcelonins i barcelonines de 18 anys i més. En aquest estudi es recull la percepció dels ciutadans sobre la ciutat i el seu barri (grau de satisfacció, problemes i demandes, evolució, etc.) i la seva opinió sobre la gestió municipal.

Es tracta d’una enquesta amb dos aspectes que li atorguen un enorme potencial analític. En primer lloc, la seva llarga trajectòria permet una sòlida anàlisi evolutiva i, en segon, la grandària de la mostra possibilita l’anàlisi territorial (no només a nivell de districte sinó també de gran barri), així com la desagregació dels resultats per les principals variables sociodemogràfiques. A aquests dos nivells d’anàlisi afegim un tercer: l’anàlisi comparativa, ja que els principals indicadors es presenten comparats per als àmbits de Barcelona, Catalunya i Espanya.

El qüestionari està estructurat en tres parts: una primera part amb preguntes sobre la ciutat i el barri que es fan a tots els entrevistats, una segona amb qüestions específiques sobre cadascun dels deu districtes municipals que es pregunten només als entrevistats residents al districte en qüestió i una tercera que recull el perfil de tots els entrevistats. En aquest dataset es proporcionen les dades globals de ciutat, des de l'any 1989, sense incloure les preguntes específiques de districte. Les dades es faciliten en un únic fitxer, estructurat en funció de la darrera edició de l’enquesta.

En el Registre d'Enquestes i d'Estudis d'Opinió es publica més informació de l'enquesta anual (encreuaments, dades d'evolució i informes).

FITXA TÈCNICA

Àmbit

Municipi de Barcelona.

Univers

Població de Barcelona de 18 anys i més, resident a la ciutat com a mínim des de fa 6 mesos.

Grandària de la mostra

El nombre d’entrevistes ha anat variant al llarg del temps:

 • Del 1989 al 1991: 3.000 entrevistes

 • Del 1992 al 1995: 1.200 entrevistes

 • Del 1996 al 2006: 4.000 entrevistes

 • Des de 2007: 6.000 entrevistes

  Al 2020 el districte de Sant Andreu encarrega una ampliació de la mostra del seu districte per tal d’obtenir significació estadística per a cadascun dels seus set barris, de manera que la mostra total s’incrementa fins a 6.676 entrevistes.

  A 2021 es realitzen 5.999 entrevistes.

Metodologia

Entrevista personal realitzada amb suport informàtic (CAPI) al domicili.

Procediment de mostreig

Mostreig aleatori estratificat. Els estrats s’han format per l’encreuament dels 73 barris amb el sexe, l’edat i la nacionalitat dels ciutadans/es. S’han aplicat quotes per a cadascun dels estrats.

A més, s'han establert quotes marginals per persones en situació d’atur en cadascun dels districtes.

Assignació

Fixa per cadascun dels 39 grans barris. Dins dels grans barris, l’assignació és proporcional a la població segons el padró municipal d’habitants.

A 2020 l’ampliació de la mostra del districte de Sant Andreu permet fer en aquest districte una assignació fixa per a cadascun dels barris en lloc dels grans barris.

Ponderació

En funció de la població objectiu real en cadascun dels estrats definits per l'encreuament del gran barri, el sexe i l'edat dels ciutadans/es per tal d'obtenir els resultats del conjunt de la ciutat.

A 2020 l’ampliació de la mostra del districte de Sant Andreu requereix que la ponderació en aquest districte sigui en funció de la població objectiu real en cadascun dels estrats definits per l'encreuament del barri, el sexe i l'edat dels ciutadans/es.

Error mostral

Els marges d’error aproximats per a cadascun dels anys, considerant un nivell de confiança del 95.5% i d'indeterminació de P=50% i Q=50%, són:

 • Del 1989 al 1991: ± 1,8%

 • Del 1992 al 1995: ± 2,9%

 • Del 1996 al 2006: ± 1,7%

 • Des de 2007: ± 1,4%

  A 2020 amb l’ampliació de la mostra del districte de Sant Andreu: ± 1.3%

NOTES IMPORTANTS

 1. S'ha eliminat del dataset totes les dades que podrien suposar un risc per a l'anonimat de les persones que han participat en aquest estudi.

 2. Est pot consultar la informació tècnica anual des de l’any 2004 en el Registre d'Enquestes i d'Estudis d'Opinió.

 3. Per tal d’obtenir els mateixos resultats que s’han fet públics, s’ha de tenir en compte la variable de ponderació (PES) a l’hora de fer l’explotació de les dades.

Camp Descripció

Metainformació 1989-2019

Qüestionari Taula de preguntes Taula de respostes

Metainformació 1989-2020

Qüestionari Taula de preguntes Taula de respostes

Metainformació 1989-2021

Qüestionari Taula de preguntes Taula de respostes

Metainformació 1989-2022

Qüestionari Taula de preguntes Taula de respostes

Metainformació 1989-2023

Qüestionari Taula de preguntes Taula de respostes

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Enquesta de Serveis Municipals de la ciutat de Barcelona - Evolució
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/registre-enquestes-i-estudis-opinio
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Oficina Municipal de Dades. Departament d'Estudis d'Opinió
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Departament d'Estudis d'Opinió
Data publicació 09/10/2019
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 27
Visites totals 3159