2023_r23010_Serveis_Municipals_Evolucio2023_BD_ ...

Inclou la base de dades en format CSV i els diferents arxius de meta informació.

Dataset: Enquesta de Serveis Municipals de la ciutat de Barcelona - Evolució

No s'han creat vistes per a aquest recurs