2020_r20010_ESM_Evolucio_BDD_v1_0.zip

Inclou la base de dades en format CSV i els diferents arxius de meta informació.

Dataset: Enquesta de Serveis Municipals de la ciutat de Barcelona - Evolució

No s'han creat vistes per a aquest recurs