• Els noms més populars i noves tendències en noms a la ciutat de Barcelona de l'any 2018

  La Raquel Espiña de Keyweo ens fa arribar una infografia amb els noms més populars i les noves tendències en noms masculins i femenins de la ciutat de Barcelona durant l'any 2018. S'ha realitzat a partir del dataset 25 Noms més freqüents dels nadons a Barcelona per sexe publicat al portal Open Data BCN.


 • La publicació del dataset d’Arbrat viari de la ciutat de Barcelona ha generat visualitzacions de gran qualitat per part de diversos usuaris del portal. Totes es poden veure al subapartat ‘Visualitzacions per temes


 • Mapa interactiu amb la ubicació dels "Contenidors de reciclatge d'olis de la ciutat de Barcelona"

  Jorge Aznar ha creat un mapa interactiu amb la posició dels Contenidors de reciclatge d'olis de la ciutat de Barcelona a partir de la informació publicada al portal amb l'objectiu de facilitar la cerca de la seva localització als ciutadans. Aquestes cerques estan habilitades per districte i per barri. Segons paraules textuals del Jorge "li agrada molt el món de les dades obertes i també el portal Open Data BCN". Des de l'Ajuntament, encantats de que així sigui!

  Font: Open Data BCN


 • Dato Urbano: Barcelona recopila, tracta, visualitza i distribueix dades del portal Open Data BCN

  El projecte Dato Urbano processa i interpreta diferents conjunts de dades, de diverses localitats d’Espanya, homogeneïtzant el seu tractament en referència al sistema de coordenades, la precisió geogràfica i el format de distribució, utilitzant el format obert estàndard: GeoJSON. La plataforma GitHub permet mostrar les visualitzacions geogràfiques en plànol; tot i així, el projecte Dato Urbano ha desenvolupat visualitzadors geogràfics adaptatius. La finalitat del projecte és que es puguin usar les visualitzacions per estudis multitemporals d’evolució. Les visualitzacions resultants del processament de les dades obtingudes del portal Open Data BCN es troben en un repositori públic de GitHub específic per la ciutat de Barcelona. És un projecte viu i, a dia d’avui, son 9 els conjunts de dades de mobilitat i serveis tractats del portal Open Data BCN.

  Font: Open Data BCN


 • Relació de les ubicacions dels punts de recàrrega del vehicle elèctric amb el parc de vehicles de la ciutat de Barcelona l'any 2016

  Pol Masclans Abelló, estudiant del Grau en Tecnologies Industrials de la UPC que ha estat treballant en el servei Open Data BCN a l’IMI (Institut Municipal d’Informàtica) ha elaborat, a partir de les dades del Portal Open Data BCN, un mapa que relaciona els punts de recàrrega del vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona amb l’antiguitat del vehicles matriculats a la ciutat.

  El mapa interactiu permet seleccionar diferents capes, segons si es vol veure el percentatge de vehicles de més de 10 anys o de 20 anys, i també si es vol agrupar per barris o per districtes. La intenció és posar en relleu l’antiguitat o no (segons com es valori) del parc automobilístic dels barcelonins i barcelonines i donar a conèixer les possibilitat que existeixen a nivell de carregadors del vehicle elèctric per aquells qui vulguin donar el pas i adquirir un vehicle d'aquestes característiques.

  S’han utilitzat els datasets de Punts de recàrrega del vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona i el de Antiguitat de turismes de la ciutat de Barcelona, amb les dades de 2016. Aquell any, hi havia 580.399 turismes matriculats a la ciutat de Barcelona.

  Font: Open Data BCN


 • Visualització dels centres de culte per barris relacionats amb el lloc de naixement dels ciutadans de Barcelona

  Ferran Pérez Gamonal , estudiant d'últim curs d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de la UPC i que ha estat treballant en els mesos previs a la seva graduació en el projecte Open Data BCN a l'IMI (Institut Municipal d'Informàtica), ha elaborat a partir de dades publicades a Open Data BCN la visualització dels Centres de Culte per barris relacionats amb el lloc de naixement (Catalunya, Estat Espanyol i resta) dels ciutadans de Barcelona. Es tracta d’un mapa interactiu que permet seleccionar les diferents capes.

  Font: Open Data BCN


 • Visualització de la densitat de Punts Wifi

  Iban Tarrés, geògraf i tècnic en SIG, ha elaborat un mapa dels punts d'accés Wifi gratuïts de Barcelona. Aquesta visualització s'ha creat gràcies al dataset publicat al Portal Open Data BCN . El mapa mostra les zones amb més i menys densitat de punts d'accés.

  Font: Open Data BCN


 • La publicació del dataset d'Estacions de Bicing de la ciutat de Barcelona (Mecàniques i elèctriques) ha generat visualitzacions de gran qualitat per part de diversos usuaris del portal. Totes es poden veure al subapartat ‘Visualitzacions per temes


 • Mapa d’iniciatives innovadores de Barcelona

  L’estudi d’arquitectura 300.000 Km/s ha elaborat el mapa interactiu ‘geographies of innovation’, que visualitza les diferents iniciatives innovadores que s’estan desenvolupant actualment a Barcelona. El mapa ofereix una selecció d’iniciatives innovadores, start-ups, empreses, centres de recerca i universitats duta a terme per Infonomia, i les ubica sobre quatre capes diferents que ofereixen informació relativa a la realitat sociodemogràfica, nivell de serveis i transports o tipologia d’usos del sòl entre d’altres. Per dur-ho a terme, han fet servir diversos datasets del portal Open Data BCN –demogràfics, nivell de renda, atur, preu del lloguer-, i altres conjunts de dades procedents de TMB, Flickr, Google Places o el cadastre.

  Font: Open Data BCN


 • Visualització de l’accessibilitat al transport públic

  Carlos Carrasco, investigador del centre Cities in Motion de l'IESE Business School i soci d'Eixos.cat, ha dut a terme una visualització de dades obertes sobre l’accessibilitat al transport públic a la ciutat de Barcelona -metro, bus, FGC o Tram- en funció de la distància i la densitat de població resident en cada illa. Carrasco ha fet servir dades del portal per determinar el contorn i població de les illes, i la geolocalització de les parades de les parades de transport públic.

  Font: Open Data BCN


 • La publicació del dataset d’Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona ha generat visualitzacions de gran qualitat per part de diversos usuaris del portal. Totes es poden veure al subapartat ‘Visualitzacions per temes


 • Visualització 'Moviment vs. Densitat' del projecte atNight

  L’estudi 300.000 Km/s va dur a terme el projecte atNight per interrogar-se sobre els elements que defineixen el paisatge nocturn en el marc de la ciutat de Barcelona. Una de les cartografies resultants de la iniciativa és aquesta que es presenta a continuació titulada ‘Moviment vs. Densitat’, que pretén il·lustrar com es correspon l'espai viari i l'espai privat. Per fer-ho, contraposa una capa generada a partir dels recorreguts geolocalitzats per part de la flota de taxis de Barcelona amb la densitat de població per illa procedent del portal Open Data BCN.

  Font: Open Data BCN


 • Visualització de la densitat poblacionat en l'àmbit d’illa, per Carlos Carrasco

  L’investigador del centre Cities in Motion de l'IESE Business School i soci d'Eixos.cat Carlos Carrasco ha dut a terme una visualització de la densitat poblacional a nivell d’illa de la ciutat de Barcelona a partir de dades proporcionades pel portal Open Data de la ciutat. Carrasco, aficionat a la visualització de dades, ha fet fins a quatre visualitzacions diferents d’aquest concepte: amb carrerer incorporat i sense, i amb les zone de menys densitat i sense. Concretament, la visualització que oferim en aquest espai conté el carrerer de la ciutat, i en canvi no incorpora els valors mínims, que ocupen grans espais al mapa i aporten poca informació rellevant.

  Font: Open Data BCN