598 conjunts de dades trobats

Filtrar resultats
  • Ciutat i serveis
  • Medi ambient

  Consum d’aigua a la ciutat de Barcelona

  Aproximació al consum d'aigua domèstic a la ciutat de Barcelona per habitant i barri (l/habitant per dia) dades del 2015

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per sexe

  Població de Barcelona agregada per sexe segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per sexe i edat

  Població de Barcelona agregada per sexe i edat segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per lloc de naixement i sexe

  Població de Barcelona agregada per lloc de naixement i sexe segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per comunitat autònoma de naixement i sexe

  Població de Barcelona agregada per comunitat autònoma de naixement i sexe segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per lloc de naixement, sexe i edat quinquennal

  Població de Barcelona agregada per lloc de naixement, sexe i edat en grups de cinc anys segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per continent de naixement, sexe i edat quinquennal

  Població de Barcelona agregada per continent de naixement, sexe i edat en grups de cinc anys segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per país de naixement, sexe i edat quinquennal

  Població de Barcelona agregada per país de naixement, sexe i edat en grups de cinc anys segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població de 16 anys i més per titulació acadèmica i sexe

  Població de Barcelona a partir de 16 anys agregada per titulació acadèmica i sexe segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per continent de nacionalitat i sexe

  Població de Barcelona agregada pel continent associat a la nacionalitat i el sexe segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per regió geogràfica de nacionalitat i sexe

  Població de Barcelona agregada per la regió geogràfica associada a la nacionalitat i el sexe segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per continent, país de nacionalitat i sexe

  Població de Barcelona agragada pel continent i país de nacionalitat i el sexe segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per nacionalitat (Espanya/UE/Resta estranger), sexe i edat quinquennal

  Població de Barcelona agregada per grup de nacionalitat (Espanya, UE o altres), sexe i edat en grups de cinc anys segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de...

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per continent de nacionalitat, sexe i edat quinquennal

  Població de Barcelona agregada per continent de la nacionalitat, sexe i edat en grups de cinc anys segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per edat

  Població de Barcelona agregada per edat segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per edat quinquennal

  Població de Barcelona agregada per edat en grups de cinc anys segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per sexe i edat quinquennal

  Població de Barcelona agregada per sexe i edat en grups de cinc anys segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per continent, país de naixement i sexe

  Població de Barcelona agregada per país i continent de naixement i sexe segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per regió geogràfica de naixement i sexe

  Població de Barcelona agregada per regió geogràfica de naixement i sexe segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica:

  • Població
  • Demografia

  Població per país de nacionalitat, sexe i edat quinquennal

  Població de Barcelona agregada per nacionalitat, sexe i edat en grups de cinc segons el registre del Padró Municipal d’Habitants a data 1 de gener de cada any

  Freqüència actualització: Anual

  Informació històrica: