Survey on Municipal Services of Barcelona's City - Evolution

The Survey on Municipal Services, also available through an Interactive Display, is a face-to-face quantitative study, made on an annual basis, and with a universe of Barcelona residents of 18 years and over. This study collects the perception of citizens about their city and its neighbourhood (degree of satisfaction, problems and demands, evolution, etc.) and their opinion with regards to municipal management.

It is a two aspects survey that provides an enormous analytical potential. In the first place, its long history allows a solid evolutionary analysis and, secondly, the size of the sample enables territorial analysis, not only at the district level but also grouping different neighbourhoods together. To these two levels of analysis we add a third one: the comparative analysis, since the main indicators provided for Barcelona are presented in comparison of, Catalonia and Spain.

The questionnaire is structured in three parts: the first one includes questions about the city and the neighbourhood to all interviewees, the second part with specific questions about each of the ten municipal districts, which have been asked to those interviewed residents living in the specific district referred to and the third one that picks up the profile of all the interviewees. This dataset provides global city data, since 1989, without including the specific district questions. The data is provided in a single file, structured according to the latest edition of the survey.

Find more information related to this Survey at Public Opinion Poll Register.

FITXA TÈCNICA

Àmbit

Municipi de Barcelona.

Univers

Població de Barcelona de 18 anys i més.

Grandària de la mostra

El nombre d’entrevistes ha anat variant al llarg del temps:

 • Del 1989 al 1991: 3.000 entrevistes

 • Del 1992 al 1995: 1.200 entrevistes

 • Del 1996 al 2006: 4.000 entrevistes

 • Des de 2007: 6.000 entrevistes

Metodologia

Entrevista personal realitzada amb suport informàtic (CAPI) al domicili.

Procediment de mostreig

Mostreig aleatori estratificat. Els estrats s’han format per l’encreuament dels 73 barris amb el sexe, l’edat i la nacionalitat dels ciutadans. S’han aplicat quotes per a cadascun dels estrats.

A més, s'han establert quotes marginals per persones en situació d’atur.

Afixació

Fixa per cadascun dels 39 grans barris. Dins dels grans barris, l’afixació és proporcional a la població segons el Padró municipal d’habitants.

Ponderació

En funció de la població objectiu real en cadascun dels estrats definits per l'encreuament del gran barri, el sexe i l'edat dels ciutadans per tal d'obtenir els resultats del conjunt de la ciutat.

Error mostral

Els marges d’error aproximats per a cadascun dels anys, considerant un nivell de confiança del 95.5% i d'indeterminació de P=50% i Q=50%, són:

 • Del 1989 al 1991: ± 1,8%

 • Del 1992 al 1995: ± 2,9%

 • Del 1996 al 2006: ± 1,7%

 • Des de 2007: ± 1,4%

NOTES IMPORTANTS

 1. S'ha eliminat del dataset totes les dades que podrien suposar un risc per a l'anonimat de les persones que han participat en aquest estudi.

 2. Est pot consultar la informació tècnica anual des de l’any 2004 en el Registre d'Enquestes i d'Estudis d'Opinió.

 3. Per tal d’obtenir els mateixos resultats que s’han fet públics, s’ha de tenir en compte la variable de ponderació (PES) a l’hora de fer l’explotació de les dades.

Field Description

Metainformació 1989-2019

Qüestionari Taula de preguntes Taula de respostes

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Survey on Municipal Services of Barcelona's City - Evolution
More information https://ajuntament.barcelona.cat/en/administrative-information/public-opinion-poll-register
Source Oficina Municipal de Dades. Departament d'Estudis d'Opinió
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Departament d'Estudis d'Opinió
Publication Date 09/10/2019
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 26
Total Views 665