Esteu aquí

Open Data BCN

Open data o obertura d'informació del sector públic és un moviment impulsat per les administracions públiques amb el principal objectiu d'aprofitar al màxim els recursos públics disponibles, exposant la informació generada o custodiada per organismes públics, permetent el seu accés i reutilització per al bé comú i per al benefici de persones i entitats interessades.

Aquesta informació pública, de gran valor potencial, pot ser relativa a qualsevol tema i de qualsevol tipus —documents pictogràfics, dades estadístiques, resultats d'estudis o anàlisis, informació sobre els serveis públics, etc.—. Empreses, investigadors, altres institucions públiques o la ciutadania en general podran fer ús dels recursos d'informació amb qualsevol finalitat, maximitzant les possibilitats econòmiques i socials que ofereix aquest projecte: foment de la transparència en la gestió, millora dels serveis a la ciutadania, generació d'activitats de negoci i l'impacte social, buscant l'eficiència en la governança.

Open Data BCN, projecte que va néixer a l'any 2010 implantant el portal a l'any 2011, ha anat evolucionant i s'emmarca ara dins de l'estratègia de Barcelona Ciutat Digital, fomentant una economia digital plural i desenvolupant un nou model d'innovació urbana basat en la transformació i la innovació digital del sector públic i la implicació entre les empreses, les administracions, el món acadèmic, les organitzacions, les comunitats i les persones, amb un clar lideratge públic i ciutadà. El servei Open Data BCN, gestionat des del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Oficina Municipal de Dades, és transversal a diversos dels pilars de l'estratègia de la ciutat, es basa en els principals estàndards i recomanacions internacionals, adoptant certes característiques que resumeixen els principis d'aquest moviment:

  • Open data per defecte. Tota la informació pública gestionada per les entitats públiques municipals haurà de ser exposada públicament per defecte, permetent la seva reutilització. Únicament es considerarà com a excepció aquella informació sensible i afectada per lleis concretes, com és el cas de la informació de caràcter personal, documents subjectes a propietat intel·lectual, o dades que vulnerin la seguretat pública.
  • Qualitat i quantitat de la informació. Qualsevol recurs susceptible de ser exposat públicament té un gran valor potencial per a la seva reutilització. En la mesura del possible, aquests recursos seran exposats de forma oportuna. Així mateix, les dades que es publiquin haurien de tenir gran nivell de detall i ser precises, evitant manipulacions innecessàries com agregacions o altres operacions que distorsionin la dada primària i atòmica. A través del catàleg de dades s'exposen metadades associades als recursos publicats, que classifiquen i descriuen aquests conjunts de dades amb informació descriptiva i tècnica sobre les dates de publicació o períodes d'actualització, temàtica relacionada, autors, llicències, etc.
  • Dades per a tothom. La informació publicada seguirà els principis d'universalitat tecnològica, permetent l'accés a qualsevol col·lectiu al que li sigui d'eventual interès. En la mesura del possible, es permetrà l'ús gratuït de la mateixa, sense establir barreres físiques, administratives ni burocràtiques. Aquest ús universal passa per que la informació exposada estigui representada en formats oberts i estàndard.
  • Dades per a la millora de la governança. Els equips de govern que estiguin realitzant esforços per dur a terme el seu compromís amb una adequada governança publicaran de forma oberta informació clara sobre els estàndards que fan servir, les polítiques que s'estan desenvolupant, els seus processos interns i dades detallades sobre les col·leccions de recursos exposats per a la seva possible reutilització.
  • Promoció de la innovació. A part del valor comú i democràtic, un altre dels pilars essencials del projecte és el potencial econòmic. Individus i les empreses podran treure el màxim partit en aquest sentit dels productes i serveis prestats basats en la reutilització d'aquesta informació pública. El servei Open Data BCN facilitarà la reutilització dels recursos oferint la informació adequada de forma processable automàticament, habilitant l'eficiència del processament a través de les últimes i més avançades tecnologies, a ser possible, seguint els estàndards i protocols més populars en cadascun els sectors. A més dels formats de distribució, la informació exposada hauria de tenir uns drets d'ús i llicències permissives, únicament amb clàusules específiques que evitin que es desvirtuï la naturalesa de les dades, i que permetin declinar la responsabilitat de l'agent editor, així com assegurar que es manté la traçabilitat de les dades d'origen, un cop s'han reutilitzat.