Esteu aquí

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i Open Data BCN

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és un pla d'acció dissenyat per Nacions Unides amb la participació de múltiples organitzacions d’arreu del planeta.

La seva finalitat és articular a escala planetària l’acció necessària per afrontar els reptes socials, econòmics i mediambientals del segle XXI, de tal forma que s’avanci cap a una societat global més inclusiva, pròspera i justa, sense malmetre l’entorn ni el futur de les properes generacions.

L’Agenda va ser aprovada l’any 2015 per 193 Estats. Es desglossa en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, coneguts com ODS, i un total de 169 fites.

Tots els països han de contribuir a fer-la realitat. I això vol dir tots els governs, inclosos els de les ciutats. Barcelona va aprovar l’any 2020 la seva adaptació de l’Agenda, dotant-la d’un sistema de fites i d’indicadors  que marquen el rumb que la ciutat hauria de seguir en aquesta dècada per arribar a funcionar d’una forma veritablement sostenible.

Assolir l’Agenda 2030 de Barcelona fa necessari alinear els principals instruments municipals de planificació, com el Programa d’actuació municipal (PAM) o els pressupostos municipals, amb els ODS.

També resulta cabdal integrar aquesta perspectiva a la informació generada i publicada per l’Ajuntament de Barcelona.

Amb aquest objectiu s’han classificat  tots els datasets del portal Open Data BCN  pels 17 ODS destacant-ne un de Principal i, tenint en compte  la  multiplicitat d’usos que pot tenir la  informació de cadascun d’ells, assignant-ne, si escau,  un màxim de 2 ODS Colaterals .

Cada  una de les icones  següents enllaça amb la llista  de datasets que tenen l’ODS com a Principal. També aquesta classificació s’habilita a la pàgina d'inici del portal, a la d'Estadístiques i en forma de filtre als catàlegs on-line i descarregable. Tanmateix és també visible a la fitxa del dataset a l’apartat ‘Informació addicional’.