2019_r19006_ESM_Evolucio_BDD_v1_0.rds

L'Enquesta de Serveis Municipals, també disponible en un Visualitzador Interactiu, és un estudi quantitatiu presencial amb periodicitat anual i amb univers dels barcelonins i barcelonines de 18 anys i més. En aquest estudi es recull la percepció dels ciutadans sobre la ciutat i el seu barri (grau de satisfacció, problemes i demandes, evolució, etc.) i la seva opinió sobre la gestió municipal.

Es tracta d’una enquesta amb dos aspectes que li atorguen un enorme potencial analític. En primer lloc, la seva llarga trajectòria permet una sòlida anàlisi evolutiva i, en segon, la grandària de la mostra possibilita l’anàlisi territorial (no només a nivell de districte sinó també de gran barri), així com la desagregació dels resultats per les principals variables sociodemogràfiques. A aquests dos nivells d’anàlisi afegim un tercer: l’anàlisi comparativa, ja que els principals indicadors es presenten comparats per als àmbits de Barcelona, Catalunya i Espanya.

El qüestionari està estructurat en tres parts: una primera part amb preguntes sobre la ciutat i el barri que es fan a tots els entrevistats, una segona amb qüestions específiques sobre cadascun dels deu districtes municipals que es pregunten només als entrevistats residents al districte en qüestió i una tercera que recull el perfil de tots els entrevistats. En aquest dataset es proporcionen les dades globals de ciutat, des de l'any 1989, sense incloure les preguntes específiques de districte. Les dades es faciliten en un únic fitxer, estructurat en funció de la darrera edició de l’enquesta.

En el Registre d'Enquestes i d'Estudis d'Opinió es publica més informació de l'enquesta anual (encreuaments, dades d'evolució i informes).

Dataset: Enquesta de Serveis Municipals de la ciutat de Barcelona - Evolució

No s'han creat vistes per a aquest recurs