Arbrat de la ciutat de Barcelona


 • Nathalie Richer

  Nathalie Richer ha creat una visualització interactiva anomenada Map of the street trees in Barcelona amb la ubicació de l'arbrat i la distribució de les espècies més abundants. Ha estat realitzada fent ús de l'API disponible al dataset Arbrat viari de la ciutat de Barcelona i sobre la plataforma Tableau.

  Font: Open Data BCN


 • Juanjo Vidal

  El geògraf Juanjo Vidal ha dut a terme una visualització de l’arbrat viari de la ciutat de Barcelona a partir de les dades publicades al portal Open Data de la ciutat en què es comptabilitzen més de 170.000 registres. Cal tenir en compte que el concepte d'arbrat viari correspon als arbres que hi ha als vials. No inclou, per tant, ni els dels parcs, ni l'arbrat de zona, ja que aquests tenen un tractament de gestió diferent.

  Font: Open Data BCN


Estacions de Bicing de la ciutat de Barcelona (Mecàniques i elèctriques)


  SIGTE de la Universitat de Girona

  El servei del SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona ha realitzat un mapa web dinàmic de l’activitat del Bicing de Barcelona del dia laborable 17 d’octubre de 2017. Les dades usades són les del dataset d’Estacions de Bicing de la ciutat de Barcelona (Mecàniques i elèctriques) del portal Open Data BCN.

  Aquesta aplicació, programada amb Python, emmagatzema en una base de dades PostGis el nombre de bicis recollides pels usuaris en cada estació, minut a minut. Aquesta dada, juntament amb la variable temporal, és la que s’utilitza per a crear l’aplicació i poder mostrar de forma accelerada l’activitat en totes les estacions de Bicing de la ciutat. El codi està disponible al GITHUB del SIGTE.

  Més informació al blog del SIGTE.

  Font: Open Data BCN


 • Lluís Esquerda

  Lluís Esquerda, professional de l'extracció de dades i que ja vam entrevistat a l'apartat Entrevistes ha elaborat a partir de les dades publicades a Open Data BCN el mapa de l'estat del bicing a la ciutat de Barcelona. Es pot veure en temps real el nombre de bicicletes disponibles en cada una de les estacions repartides per tota la ciutat.

  Font: Open Data BCN


Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona


 • Didier Domínguez

  Didier Domínguez, matemàtic i usuari del portal Open Data BCN, ha elaborat dues visualitzacions interactives amb dades publicades del 2016. La primera, amb el dataset d’Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona, representa, en un mapa de calor, el nombre d'accidents filtrat per diferents conceptes: grau d'accidentalitat de les persones, vehicles implicats, hora, dia... La segona, amb informació del dataset de Vehicles implicats en accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona, permet consultar els vehicles implicats segons la marca, el model i el tipus i per districte, barri i carrer.

  Font: Open Data BCN


 • Iban Tarrés

  L'Iban Tarrés, geògraf i tècnic en SIG, ha el.laborat una visualització interactiva consistent en un mapa de punts acumulatiu en el qual apareixen de manera cronològica cada una de les intervencions realitzades pel cos d'agents de la Guardia Urbana de la ciutat de Barcelona durant el 2016. Es proporciona informació del total, la franja de dia i el districte en que s'han produit els accidents que visualitzem en aquell moment en pantalla.

  Font: Open Data BCN

 • Pujar


 • Víctor León

  El geògraf Víctor León, soci fundador de GESTAMBIT, ha fet diverses visualitzacions des del seu perfil de CartoDB. En destaquem el mapa de calor i acumulatiu, un mapa dinàmic que dibuixa les zones de la ciutat amb més accidents.



  Font: Open Data BCN


 • Juanjo Vidal

  També el geògraf Juanjo Vidal torna a fer una visualització d’un dataset del portal des del seu compte de CartoDB. En el seu cas fa una mapa dinàmic amb la cronologia dels accidents gestionats per la Guàrdia Urbana durant l’any 2014.





  Font: Open Data BCN


 • Carlos Carrasco

  Un altre habitual de les visualitzacions de dades del portal és Carlos Carrasco, investigador del centre Cities in Motion de l'IESE Business School i soci d'Eixos.cat. Carrasco també ha fet diverses visualitzacions del portal que recull en el seu perfil de Twitter, i aquí destaquem el mapa del número total d'accidents corresponent a l'any 2014.

  Font: Open Data BCN


 • Diego Villuendas

  Diego Villuendas és un altre usuari del portal que ha dut a terme una visualització del dataset mitjançant la tecnologia CartoDB -aquest és el seu perfil-. En el seu cas, el mapa conté dues capes en què hi representa els accidents segons l’hora del dia en què es produeixen, i el dia a la setmana que tenen lloc.

  Font: Open Data BCN


 • TeamUNO

  La gent de TeamUNO -es poden seguir a través del seu perfil de Twitter-, equip sorgit del curs de postgrau de Data Science i Big Data de la UB, ha fet la primera visualització de l’evolució dels accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a Barcelona entre 2010 i 2014. La visualització que destaquem correspon a la distribució horària, per dia de la setmana i mes, corresponent a 2014.

  Font: Open Data BCN