Esteu aquí

Iniciatives relacionades

En aquest apartat es poden trobar iniciatives i comunitats d'interès per a l'obertura i la reutilització de les dades a la ciutat de Barcelona, a Catalunya i a nivell Estatal i Europeu.

Portals de l'Ajuntament de Barcelona

On es disposa d'informació oberta:


 • Portal Barcelona Dades: El portal integrador de dades de la ciutat.

 • Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Oficina Municipal de Dades. A través d'aquest portal, l'Ajuntament de Barcelona publica dades i informes amb estadístiques socioeconòmiques i eines per a la seva comprensió i visualització.

 • CartoBCN. És el servei de descàrregues de cartografia de l'Ajuntament de Barcelona, dependent del Departament d'Informació de Base i Cartografia, sent el centre de producció cartogràfica de l'Ajuntament de Barcelona.

 • GeoPortal BCN. Aquest lloc inclou els serveis web de la infraestructura de dades espacials de l'Ajuntament de Barcelona, que permeten disposar de la informació territorial municipal oficial a través del web utilitzant els estàndards de l'Open Geospatial Consortium (OGC).

 • GeoBCN. Mapes i serveis d'informació geoespaial de la ciutat de Barcelona.

 • Portal de transparència. Portal on s'exposa informació relacionada amb la institució, la seva governança, els seus pressupostos i tota la informació relacionada amb la transparència i rendició de comptes a la ciutadania.

 • Repositori Obert de Coneixement. És el repositori institucional d’accés obert dels documents digitals destinats a difusió pública produïts per l’Ajuntament de Barcelona. Inclou, també, les col•leccions digitalitzades de documentació històrica del Servei de Documentació i Accés al Coneixement i altres biblioteques municipals.

 • Seu electrònica. En aquest lloc s'inclou informació sobre la prestació de serveis electrònics de l'Ajuntament de Barcelona. Entre la informació present es troba la Gaseta Municipal o el Perfil del contractant.

 • Observatori de Dades Culturals de Barcelona. Des d’aquesta plataforma l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ofereix periòdicament dades, indicadors i informes sobre equipaments culturals de la ciutat (museus, teatres, centres cívics, xarxa Fàbriques de Creació, etc.), activitats (festivals i festes de ciutat), subvencions i transferències de l’ICUB al sector cultural.


Altres portals de dades obertes

No dependents de l'Ajuntament de Barcelona, inclouen informació relativa als diferents nivells territorials (local, regional, nacional i supranacional) i de temàtiques generals (portals d'open data generalistes) o específiques.


 • Dades Obertes Gencat. Iniciativa de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Disposa de conjunts de dades sobre tot Catalunya i relatius a la ciutat de Barcelona, entre els quals hi ha les incidències del servei de Rodalies o els equipaments públics.

 • Memòria Digital de Catalunya (MDC). Repositori d'accés obert de col·leccions digitalitzades(inclouen elements com fotografies, dibuixos, mapes, cartells, fullets, entre d'altres) relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni, procedent de 32 institucions diferents.

 • Cartoteca Digital de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Dipòsit de la digitalització de mapes i fotografies que componen la Cartoteca de Catalunya.

 • Open Data Diputació de Barcelona.Portal amb dades gestionades per la Diputació de Barcelona i organismes municipals.

 • Trencadís. Arxiu de fonts locals digitalitzades mantingut per la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona.

 • Europeana. Selecció d’objectes de les col•leccions dels museus que depenen de l'Institut de Cultura de Barcelona dins de la iniciativa Europeana.

 • Open Data TMB (Transport Metropolità de Barcelona). Eines per a reutilització de les dades de transport en temps real.

 • Open data del Port de Barcelona. L'Autoritat Portuària de Barcelona publica informació sobre gestió, cartografia, estadístiques i dades sobre les entrades-sortides del port amb actualització freqüent.

 • Open Data UPF (Universitat Pompeu Fabra)Iniciativa de la Universitat Pompeu Fabra que inclou dades sobre la gestió de la institució i les titulacions impartides.

 • Datos.gob.es. Iniciativa de dades obertes que afegeix conjunts de dades de diverses administracions públiques a nivell estatal. Inclou una col·lecció de recursos educatius i formatius sobre obertura de dades, així com un mapa d'iniciatives open data en l'estat.

 • Meteo.cat. Servei Meteorològic de Catalunya.

 • Open Data AEMET.Iniciativa de dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, que ofereix accés a interfícies de consulta de pronòstics i dades sobre el temps.

 • European Data Portal.Portal de dades a nivell europeu, on s'inclou informació sobre les institucions de la Unió Europea i els seus estats membre. En el catàleg de conjunts de dades s'inclou informació de centenars d'iniciatives europees.

 • Dades del Banc Mundial.Informació estadística amb múltiples indicadors socioeconòmics recopilada i publicada pel Banc Mundial.

 • Dades de les Nacions Unides.Iniciativa d'obertura de dades de la Divisió Estadística de les Nacions Unides (API, no oficial, d'accés a les dades).


Comunitats obertes i casos d'ús


 • W3C Open Data Spain Community Group. Comunitat i grup de treball obert i amb focus tècnic que aglutina les diferents iniciatives i experts en obertura de dades a Espanya.

 • Casos d'ús d'open data (en anglès) a nivell europeu expressats en centenars de fitxes resum sobre els projectes estudiats.


Incubadores


 • European Data Incubator. L’European Data Incubator (EDI) potencia el Big Data entre empreses europees. Aquest projecte ajuda a les empreses i start-ups a evitar obstacles per desenvolupar estratègies per a l'ús i explotació de dades.

 • ODINE. La Incubadora Open Data per a Europa, ha estat transformadora en el seu enfocament d'explotar dades obertes i defensar la innovació en la comunitat empresarial europea.