Esteu aquí


1. Característiques Funcionals

1.1 Introducció

El Portal Open Data BCN, el Servei de dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona, es presenta com un espai optimitzat per a tot tipus de dispositius (PC, tauletes i mòbils) amb l'objectiu de facilitar l'accés a tots els usuaris i visitants.

És multi idioma (català, castellà i anglès) en la seva totalitat i està llicenciat sota CC BY (veure Condicions d'ús).

La capçalera incorpora el nom oficial Open Data BCN amb el logo representatiu.

1.2 Pàgina d'inici (Home)

La pàgina d'Inici (Home) s'estructura en 5 apartats:

 • Barra principal: des d’on es pot accedir a tota la informació del Portal a partir de 7 conceptes: Sobre aquest lloc, Catàleg de datasets, Actualitat, Reutilitzadors, Estadístiques, Repte Barcelona Dades Obertes i la World Data Viz Challenge Barcelona-Kobe.
 • Imatges: Mostrem la ciutat, amb la seva característica quadrícula, les persones com a element principal i el disseny, la innovació i la tecnologia. Tots ells són conceptes que inspiren el motiu de ser del portal i es mostren a mode de benvinguda als usuaris.
 • Cercador: pensat per ajudar a trobar els datasets. Busca per paraules i també es dóna l'opció de cerca a partir dels 5 principals temes en que està classificada la informació.
 • Destacats: en trobem de dos tipus. Els Destacats, on apareixen les darreres novetats, entrevistes, històries d’ús i visualitzacions/aplicacions, permetent apropar a l’usuari les activitats més recents del portal amb sol un cop d’ull. I els Destacats Repte Barcelona Dades Obertes, on es mostra informació recent referent al concurs.
 • L'espai del ciutadà: és on aquest pot registrar-se, fer consultes, comunicar incidències i participar o fer seguiment del que es diu a les xarxes socials.

1.3 Sobre aquest lloc

Tota la informació rellevant sobre el Portal Open Data BCN s’aplega en el desplegable ‘Sobre aquest lloc’, des d’on es pot accedir a 4 pàgines diferents:

 • Open Data BCN: S’explica la missió i la visió del Portal i el seu encaix en l’estratègia digital de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Característiques del Portal: On es pot obtenir informació sobre les funcionalitats del portal i les seves característiques tècniques.
 • Iniciatives relacionades: Fa un repàs de les diferents iniciatives tant dins com a fora l’Ajuntament que poden tenir algun tipus de relació amb el Portal i les dades obertes.
 • FAQs: Preguntes i respostes sobre que és l’Open Data i l’ús de les dades.

Pujar

1.4 Catàleg de datasets

El Catàleg de Datasets és la secció principal d’aquest portal Open Data BCN, on els usuaris poden trobar tota la informació que l’Ajuntament de Barcelona posa a la seva disposició en format reutilitzable.

La informació està classificada en 5 grans temes: Administració, Ciutat i serveis, Economia i empresa, Població i Territori els quals tenen diferents subtemes.

Els filtres disponibles fan més àgil la selecció dels datasets. Actualment està habilitat el filtratge per etiquetes (paraules clau), formats, llicències, geolocalització, freqüència d’actualització, informació històrica, disponibilitat d'API CKAN i token requerit.

Es permet ordenació dels datasets per data publicació (asc/desc) i popularitat (asc/desc).

A la pantalla inicial del catàleg es pot veure per cada dataset: el títol, la descripció, el tema/subtema al que pertany, els formats disponibles, la freqüència d’actualització i la disponibilitat d'informació històrica.

L’API del catàleg també és accessible des d’aquesta mateixa pàgina. La informació relacionada amb el seu funcionament es pot trobar a l’apartat de Desenvolupadors.

1.4.1 Els datasets

Un cop seleccionat el dataset es mostra tota la informació sobre aquest: les metadades, les etiquetes associades, els recursos que el composen en els diferents formats disponibles i les accions habilitades sobre cada un d'ells. Incloem aquí també les sèries històriques en cas de que en tingui.

Tots els recursos es poden descarregar, encara que en alguns casos indicats convenientment, es requereix una sol·licitud de token d'accés pel qual caldrà tenir un compte d'usuari habilitat: El meu compte. En el cas dels .csv emmagatzemats al datastore, també és possible la previsualització en forma de taula, gràfic o sobre mapa, així com l'accés via API.

La previsualització incialment mostra un màxim de 100 registres i es pot veure la resta substituint el valor desitjat a la casella corresponent. Cal tenir present que l'opció 'Graph' mostra les dades originals tal com estan emmagatzemades, no permetent cap tipus de càlcul.

Els formats .xls .xlsx permeten la visualització del recurs amb l'Excel Online.

Pel que fa al requeriment de token i l’API, es pot consultar la documentació associada a l'apartat de Desenvolupadors.

S’habilita també la funcionalitat que permet incrustar la informació que es mostra per pantalla en informes, així com la de poder compartir a les xarxes socials.

Es permet també fer comentaris a cada dataset amb l'objectiu d'establir un diàleg entre els reutilitzadors d'aquest.

1.5 Actualitat

És el desplegable on hi ha les pàgines de Novetats, les Notícies i Entrevistes i les Històries d’ús. Té dos objectius principals : Per una banda donar a conèixer els canvis i millores que s’implementen periòdicament en el portal, com ara nous apartats o funcionalitats i incorporació de nous datasets. Per altra banda, vol apropar la cultura de l'Open Data al ciutadà, facilitant històries d’ús i tot tipus d'informació relacionada amb les dades obertes.

1.6 Reutilitzadors

És l'espai que conté informació d’interès per al col·lectiu de reutilitzadors. El desplegable permet accedir a les pàgines de:

 • Desenvolupadors: És el lloc destinat a aportar informació útil per als desenvolupadors d'aplicacions i públic objectiu amb un perfil més tècnic.
 • Visualitzacions i aplicacions: És el lloc que vol donar a conèixer els treballs que els usuaris facin i vulguin compartir al portal. En el subapartat Visualitzacions per temes es poden trobar les visualitzacions dels datasets que han despertat més interès representatiu per part dels usuaris.

1.7 Estadístiques

Aquest apartat, permet quantificar els volums de dades, l'activitat sobre els datasets, sobre els recursos i l'activitat mensual que registra el portal. El link "Més informació" amb accés directe al dataset Catàleg de les dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona - Open Data BCN permet ampliar aquesta informació estadística.

 • Volum de dades: Es mostra la quantitat i la qualitat dels datasets publicats (https://5stardata.info/es/), recursos, formats i sèries històriques de les que disposa Open Data BCN. També presenta de forma gràfica una classificació de datasets per tema i subtema.
 • Activitat sobre els datasets: Es mostra una gràfica lineal amb l'evolució de publicació de datasets, així com llistes amb els últims datasets afegits, modificats, més visitats recentment (últims 15 dies), més visitats (des de 23/02/2017 Inauguració del nou portal), més descarregats (per IP) (des de 23/02/2017 Inauguració del nou portal) i més descarregats (Valors absoluts) (des de 23/02/2017 Inauguració del nou portal).
 • Activitat sobre els recursos: Es llisten els recursos més descarregats els últims 15 dies, per IP i en valors absoluts.
 • Activitat sobre el portal: Es pot trobar informació gràfica referent a les sessions, visites, pàgines úniques visitades, pàgines vistes, el tant per cent de noves sessions i de rebot. Tres gràfiques circulars mostren les sessions per idioma (català, castellà, anglès), per país, tipus de dispositiu (PC, mòbil i tauleta) i un gràfic de barres per hora d'accés. Finalment, es mostren 2 gràfiques : evolució del registre d'usuaris i nombre de consultes rebudes.

S'ofereix la possibilitat de descarregar en format .png diferent informació gràfica d'aquesta pàgina.

1.8 Repte Barcelona Dades Obertes

En aquest apartat del portal es troba la informació respecte al Repte Barcelona Dades Obertes, concurs que promou l'ús de les dades obertes com a recurs educatiu als centres de la ciutat de Barcelona.

1.9 World Data Viz Challenge Barcelona-Kobe

En aquest apartat del portal es troba la informació respecte al World Data Viz Challenge Barcelona-Kobe, un procés anual obert de creació de visualitzacions de dades que es va realitzar amb motiu dels 25 anys d'agermanament entre les ciutats de Barcelona i Kobe (Japó)

2. Característiques Tècniques

Pujar

2.1. Introducció

El Portal Open Data BCN s'ha desenvolupat amb una instal·lació mixta de Drupal i CKAN sobre Ubuntu. La versió instal·lada de Drupal es 7.63 (amb php 5.6) i la de CKAN és 2.6.0, últimes versions estables disponibles en codi obert en el moment de la seva creació.

2.2. CKAN

La secció de Catàleg de Datasets és la que utilitza el programari CKAN, el qual ha estat elaborat per la Open Knowledge Foundation .

S'han instal·lat les extensions CKAN:

 • qa(llicència oberta): Aquesta extensió analitza els recursos de cada un dels conjunts de dades CKAN i els atorga una "puntuació d'obertura" basada en les cinc estrelles de Tim Berners-Lee.
 • fluent(llicència oberta): Aquesta extensió proporciona una forma d'emmagatzemar i tornar camps multiidioma en conjunts de dades CKAN, recursos i organitzacions.
 • hierarchy(llicència oberta): Funcionalitat per crear una jerarquia d'organitzacions.
 • officedocs(llicència oberta): Funcionalitat per previsualitzar documents de Microsoft Office
 • pdfview(llicència oberta): Funcionalitat per previsualizar pdfs.
 • report(llicència oberta): Funcionalitat que proporciona una infraestructura d'informes.
 • scheming(llicència oberta): Aquesta extensió proporciona una manera de configurar i compartir esquemes CKAN mitjançant una descripció d'esquema JSON.
 • geoview(llicència oberta): Funcionalitat per a previsualitzar vistes geoespacials en CKAN.
 • archiver(llicència oberta): Extensió que ofereix a l'usuari una còpia en memòria cau en el cas que un enllaç es trenqui. A més, informa a l'usuari si l'enllaç està trencat.
 • drupal(llicència oberta): Mòdul desenvolupat per Open Data Canada. Aquest mòdul conté un comandament paster que permet generar els nodes de Drupal per als comentaris als datasets.

A més, els desenvolupadors del Portal han creat dues extensions de CKAN per a afegir les funcionalitats necessàries, les quals estan publicades al GITHUB de l’Ajuntament de Barcelona.

D'una banda, l'extensió odatabcn, inclou tant personalitzacions en l'apariència del catàleg com noves funcionalitats, per exemple:

 • personalització del menú
 • personalització del llistat de datasets
 • personalització del detall del dataset
 • personalització del detall del recurs
 • personalització dels filtres
 • càlcul del nombre de descàrregues per recurs
 • càrrega dels nodes de Drupal per els comentaris als datasets, relacionat amb el mòdul de Drupal Open Data Canada CKAN Packages
 • descàrrega del catàleg en format CSV

D'altra banda, l'extensió federagobes, genera un fitxer RDF amb el catàleg d'Open Data BCN segons la Norma tècnica d'Interoperabilitat de recursos de la informació per a federar els seus datasets tant al portal datos.gob.es com a l'European Data Portal.

2.3. Drupal

La home s'ha desenvolupat en Drupal, instal·lant totes les extensions necessàries per a la correcta evolució del Portal, exemples d’aquests mòduls són els següents:

 • Entity API (llicència oberta): Aquest mòdul estén l’API del nucli de Drupal per tal de proporcionar una manera unificada per ferfront a les entitats i les seves propietats.
 • Multilingual content (llicència oberta): Habilita opcions de node per crear continguts multilingües.
 • Internationalization (llicència oberta): Amplia el suport de Drupal per a les característiques multilingües.
 • Taxonomy (llicència oberta): Habilita l’organització de contingut en categories.
 • RDF (llicència oberta): Enriqueix el contingut amb metadades per tal que altres aplicacions (cercadors, agregadors, etc) entenguin millor les seves relacions i atributs.
 • Variable (llicència oberta): Proporciona un registre per les metadades sobre les variables de Drupal i les interfícies API.
 • Views (llicència oberta): Permet crear llistes i consultes a base de dades personalitzades.
 • Views Bootstrap (llicència oberta): Components de Bootstrap.
 • Google Analytics (llicència oberta): Permet que el lloc sigui rastrejat per Google Analytics mitjançant l’addició d’un codi de seguiment Javascript per a cada pàgina.
 • Google Analytics Reports (llicència oberta): Mostra les estadístiques de Google Analytics amb Vistes.
 • Google Analytics Reports API (llicència oberta): API per a accedir a les estadístiques del Google Analytics Core Reporting API.
 • Path Breadcrumbs (llicència oberta): Permet crear fils d’ariadna personalitzats.
 • CAPTCHA (llicència oberta): Mòdul CAPTCHA per l’addició a formularis.
 • reCAPTCHA (llicència oberta): Utilitza el webservice de Google reCAPTCHA per a millorar el sistema CAPTCHA.
 • Open Data Canada CKAN Packages (llicència oberta): Mòdul de comentaris desenvolupat per Open Data Canada i que l’equip de desenvolupadors ha adaptat a les característiques del Portal Open Data BCN.
 • Sort comments (llicència oberta): Permet modificar l’ordenació dels comentaris
 • Login Destination (llicència oberta): Personalitza el destí al que l’usuari és redirigit després del login i logout.
 • Login Disable (llicència oberta): Permet la desactivació dels inicis de sessió d'usuari per rol.
 • Mailchimp (llicència oberta): Servei d’integració de email de Mailchimp
 • Mailchimp campaigns (llicència oberta): Crea, envia i importa campanyes de Mailchimp
 • LESS CSS Preprocessor (llicència oberta): Permet als temes o mòduls utilitzar arxius LESS
 • BCN Brand (llicència oberta): Mòdul per afegir la Barra Corporativa del Ajuntament de Barcelona
 • Bcn_megamenu (llicència oberta): Genera blocs simples megamenu
 • Bcn_settings (llicència oberta): Configura els ajustos comuns dels bcn mòduls
 • Charts (llicència oberta): Un API de gràfics per a Drupal que proporciona els elements del gràfic i la integració amb vistes.
 • Google Charts (llicència oberta): Mòdul d’integració de gràfics amb gràfics de Google

De cara a la implementació dels tokens d'accés, s'ha desenvolupat un mòdul anomenat opendata_tokens, que genera els tokens per usuari, els emmagatzema a la base de dades i els regenera.