Esteu aquí


1. Característiques Funcionals

1.1 Introducció

El portal Open Data BCN es presenta com un espai optimitzat per a tot tipus de dispositius (PC, tauletes i mòbils) amb l'objectiu de facilitar l'accés a tots els usuaris.

És multi idioma (català, castellà i anglès) en la seva totalitat i està llicenciat sota CC BY (veure Condicions d'ús).

La capçalera incorpora el nom oficial Open Data BCN amb el logo representatiu.

1.2 Pàgina d'inici (Home)

La pàgina d'Inici (Home) s'estructura en 5 apartats:

 • Barra principal: Des d’on es pot accedir a tota la informació del portal a partir dels 8 conceptes: Sobre aquest lloc, Catàleg de datasets, Actualitat, Visualitzacions i Aplicacions, Estadístiques, Desenvolupadors, Agenda 2030-ODS i Projectes de Difusió.
 • Imatges: Les utilitzem per relacionar el portal amb la ciutat, la seva gent i també amb els projectes i esdeveniments més destacats relacionats amb el servei Open Data BCN.
 • Cercadors: Pensats per ajudar a trobar els datasets. Està habilitada la cerca per paraules, pels 5 principals Temes en que està classificada la informació i pels 17 ODS de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
 • Destacats: És on apareixen les darreres novetats, entrevistes, històries d’ús i visualitzacions/aplicacions, permetent apropar a l’usuari les activitats més recents del portal amb sol un cop d’ull.
 • L'espai del ciutadà: És on aquest pot registrar-se, creant així un compte d'usuari al que s'accedeix al peu de pàgina, fer peticions i participar o fer seguiment del que es diu a les xarxes socials.

1.3 Sobre aquest lloc

Tota la informació rellevant sobre el portal Open Data BCN s’aplega en el desplegable ‘Sobre aquest lloc’, des d’on es pot accedir a 4 pàgines diferents:

 • Open Data BCN: S’explica la missió i la visió del portal i el seu encaix en l’estratègia digital de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Característiques del portal: On es pot obtenir informació sobre les funcionalitats del portal i les seves característiques tècniques.
 • Iniciatives relacionades: Fa un repàs de les diferents iniciatives tant dins com a fora l’Ajuntament que poden tenir algun tipus de relació amb el portal i les dades obertes.
 • FAQs: Preguntes i respostes sobre que és l’Open Data i l’ús de les dades.

Pujar

1.4 Catàleg de datasets

El Catàleg de Datasets és la secció principal d’aquest portal Open Data BCN, on els usuaris poden trobar tota la informació que l’Ajuntament de Barcelona posa a la seva disposició en format reutilitzable.

La informació està classificada en 5 grans temes: Administració, Ciutat i serveis, Economia i empresa, Població i Territori els quals tenen diferents subtemes.

Els filtres disponibles fan més àgil la selecció dels datasets. Actualment està habilitat el filtratge per etiquetes (paraules clau), formats, llicències, geolocalització, freqüència d’actualització, informació històrica, disponibilitat d'API CKAN, token requerit, Format Long i classificació Agenda 2030-ODS.

Es permet ordenació dels datasets per data publicació (desc/asc) i popularitat (desc/asc).

A la pantalla inicial del catàleg es pot veure per cada dataset: el títol, la descripció, el tema/subtema al que pertany, els formats disponibles, la freqüència d’actualització i la disponibilitat d'informació històrica.

1.4.1 Els datasets

Un cop seleccionat el dataset es mostra tota la informació sobre aquest: les metadades, informació addicional i definició de camps a “Veure descripció complementària i definició de camps”, les etiquetes associades, els recursos que el composen en els diferents formats disponibles i les accions habilitades sobre cada un d'ells. Incloem aquí també les sèries històriques en cas de que en tingui.

Tots els recursos es poden descarregar, encara que en alguns casos una icona en forma de 'clau' al botó 'Descarregar', indica que es requereix una sol·licitud de token d'accés pel qual caldrà tenir un compte d'usuari: El meu compte. En el cas dels .csv emmagatzemats al datastore, també és possible la previsualització en forma de taula, gràfic o sobre mapa, així com l'accés via API.

La previsualització inicialment mostra un màxim de 100 registres i es pot veure la resta substituint el valor desitjat a la casella corresponent. Cal tenir present que les opcions 'Grid','Graph' i 'Map' mostren les dades originals tal com estan emmagatzemades.

Els formats .xls .xlsx permeten la visualització del recurs amb l'Excel Online.

Pel que fa al requeriment de token i l’API, es pot consultar la documentació associada a l'apartat de Desenvolupadors.

S’habilita també la funcionalitat que permet incrustar la informació que es mostra per pantalla en informes, així com la de poder compartir a les xarxes socials.

Es permet també fer comentaris a cada dataset amb l'objectiu d'establir un diàleg entre els reutilitzadors d'aquest.

1.5 Actualitat

És el desplegable on hi ha les pàgines de Novetats, Notícies, Entrevistes i les Històries d’ús. Té dos objectius principals : Per una banda donar a conèixer els canvis i millores que s’implementen periòdicament en el portal, com ara nous apartats o funcionalitats i incorporació de nous datasets. Per altra banda, vol apropar la cultura de l'Open Data al ciutadà, facilitant històries d’ús i tot tipus d'informació relacionada amb les dades obertes.

1.6 Visualitzacions i Aplicacions

És el lloc que vol donar a conèixer els treballs que els usuaris facin i vulguin compartir al portal. En el subapartat Visualitzacions per temes es poden trobar les visualitzacions dels datasets que han despertat més interès representatiu per part dels usuaris.

1.7 Estadístiques

Aquest apartat, permet quantificar els volums de dades, l'activitat sobre els datasets, sobre els recursos i l'activitat mensual que registra el portal. El link "Més informació" amb accés directe al dataset Catàleg de les dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona - Open Data BCN permet ampliar aquesta informació estadística.

 • Volum de dades: Es mostra la quantitat i la qualitat dels datasets publicats (https://5stardata.info/es/), recursos, formats i sèries històriques de les que disposa Open Data BCN. També presenta de forma gràfica una classificació dels datasets per tema-subtema i per l' ODS Principal assignat a cada un d'ells.
 • Activitat sobre els datasets: Es mostra una gràfica lineal amb l'evolució de publicació de datasets, així com llistes amb els últims datasets afegits, modificats, més visitats recentment (últims 15 dies), més visitats (des de 23/02/2017 Inauguració del nou portal), més descarregats (per IP) (des de 23/02/2017 Inauguració del nou portal) i més descarregats (Valors absoluts) (des de 23/02/2017 Inauguració del nou portal).
 • Activitat sobre els recursos: Es llisten els recursos més descarregats els últims 15 dies, per IP i en valors absoluts.
 • Activitat mensual sobre el portal: Es presenten els indicadors referents a les visites, pàgines vistes, tant per cent de rebots i durada mitjana de la visita. Tres gràfiques de barres mostren les visites per dia, les visites per hora local i les pàgines vistes al dia. De forma gràfica també es mostren les visites per tipus de dispositiu (PC, mòbil i altres), per idioma (català, castellà i anglès) i per ciutat/país. I finalment, 3 gràfiques més amb les peticions dels usuaris, els comentaris als datasets i l'evolució del registre d'usuaris.

S'ofereix la possibilitat de descarregar en format .png diferent informació gràfica d'aquesta pàgina.

1.8 Desenvolupadors

És el lloc destinat a aportar informació útil per als desenvolupadors d'aplicacions i públic objectiu amb un perfil més tècnic.

1.9 Agenda 2030-ODS

Apartat dedicat a mostrar la integració entre Open Data BCN i l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

1.10 Projectes de difusió

1.10.1 Repte Barcelona Dades Obertes

Apartat amb tota la informació relacionada amb el Repte Barcelona Dades Obertes, concurs que promou l'ús de les dades obertes com a recurs educatiu als centres de la ciutat de Barcelona.Aquest concurs es va donar per finalitzat amb la celebració de la Quarta edició_2021.

1.10.2 World Data Viz Challenge Barcelona-Kobe

Apartat amb tota la informació respecte al World Data Viz Challenge Barcelona-Kobe, un concurs de creació de visualitzacions de dades que es va començar a realitzar amb motiu dels 25 anys d'agermanament entre les ciutats de Barcelona i Kobe (Japó) l'any 2018. L'edició de l'any 2020 és l'última celebrada.

2. Característiques Tècniques

Pujar

2.1. Introducció

El portal Open Data BCN s'ha desenvolupat amb una instal·lació mixta de Drupal i CKAN sobre Ubuntu. La versió instal·lada de Drupal es 7.63 (amb php 5.6) i la de CKAN és 2.6.0, últimes versions estables disponibles en codi obert en el moment de la seva creació.

2.2. CKAN

La secció de Catàleg de Datasets és la que utilitza el programari CKAN, el qual ha estat elaborat per la Open Knowledge Foundation .

S'han instal·lat les següents extensions CKAN de llicència oberta:

 • qa: Aquesta extensió analitza els recursos de cada un dels conjunts de dades CKAN i els atorga una "puntuació d'obertura" basada en les cinc estrelles de Tim Berners-Lee.
 • fluent: Aquesta extensió proporciona una forma d'emmagatzemar i tornar camps multiidioma en conjunts de dades CKAN, recursos i organitzacions.
 • hierarchy: Funcionalitat per crear una jerarquia d'organitzacions.
 • officedocs: Funcionalitat per previsualitzar documents de Microsoft Office
 • pdfview: Funcionalitat per previsualizar pdfs.
 • report: Funcionalitat que proporciona una infraestructura d'informes.
 • scheming: Aquesta extensió proporciona una manera de configurar i compartir esquemes CKAN mitjançant una descripció d'esquema JSON.
 • geoview: Funcionalitat per a previsualitzar vistes geoespacials en CKAN.
 • archiver: Extensió que ofereix a l'usuari una còpia en memòria cau en el cas que un enllaç es trenqui. A més, informa a l'usuari si l'enllaç està trencat.
 • drupal: Mòdul desenvolupat per Open Data Canada. Aquest mòdul conté un comandament paster que permet generar els nodes de Drupal per als comentaris als datasets.

A més, els desenvolupadors del portal han creat dues extensions de CKAN per a afegir les funcionalitats necessàries, les quals estan publicades al GITHUB de l’Ajuntament de Barcelona.

D'una banda, l'extensió odatabcn, inclou tant personalitzacions en l'aparença del catàleg com noves funcionalitats, per exemple:

 • personalització del menú
 • personalització del llistat de datasets
 • personalització del detall del dataset
 • personalització del detall del recurs
 • personalització dels filtres
 • càlcul del nombre de descàrregues per recurs
 • càrrega dels nodes de Drupal per els comentaris als datasets, relacionat amb el mòdul de Drupal Open Data Canada CKAN Packages
 • descàrrega del catàleg en format CSV

D'altra banda, l'extensió federagobes, genera un fitxer RDF amb el catàleg d'Open Data BCN segons la Norma tècnica d'Interoperabilitat de recursos de la informació per a federar els seus datasets tant al portal datos.gob.es com a l'European Data Portal.

2.3. Drupal

La home s'ha desenvolupat amb Drupal, instal·lant totes les extensions de llicència oberta necessàries per a la correcta evolució del portal. Aquests mòduls són els següents:

 • Entity API: Aquest mòdul estén l’API del nucli de Drupal per tal de proporcionar una manera unificada per fer front a les entitats i les seves propietats.
 • Multilingual content: Habilita opcions de node per crear continguts multilingües.
 • Internationalization: Amplia el suport de Drupal per a les característiques multilingües.
 • Taxonomy: Habilita l’organització de contingut en categories.
 • RDF: Enriqueix el contingut amb metadades per tal que altres aplicacions (cercadors, agregadors, etc) entenguin millor les seves relacions i atributs.
 • Variable: Proporciona un registre per les metadades sobre les variables de Drupal i les interfícies API.
 • Views: Permet crear llistes i consultes a base de dades personalitzades.
 • Views Bootstrap: Components de Bootstrap.
 • Path Breadcrumbs: Permet crear fils d’ariadna personalitzats.
 • CAPTCHA: Mòdul CAPTCHA per l’addició a formularis.
 • reCAPTCHA: Utilitza el webservice de Google reCAPTCHA per a millorar el sistema CAPTCHA.
 • Open Data Canada CKAN Packages: Mòdul de comentaris desenvolupat per Open Data Canada i que l’equip de desenvolupadors ha adaptat a les característiques del portal Open Data BCN.
 • Sort comments: Permet modificar l’ordenació dels comentaris
 • Login Destination: Personalitza el destí al que l’usuari és redirigit després del login i logout.
 • Login Disable: Permet la desactivació dels inicis de sessió d'usuari per rol.
 • LESS CSS Preprocessor: Permet als temes o mòduls utilitzar arxius LESS
 • BCN Brand: Mòdul per afegir la Barra Corporativa del Ajuntament de Barcelona
 • Bcn_megamenu: Genera blocs simples megamenu
 • Bcn_settings: Configura els ajustos comuns dels bcn mòduls
 • Charts: Un API de gràfics per a Drupal que proporciona els elements del gràfic i la integració amb vistes.
 • Google Charts: Mòdul d’integració de gràfics amb gràfics de Google

De cara a la implementació dels tokens d'accés, s'ha creat un mòdul anomenat opendata_tokens de Drupal per generar, emmagatzemar a la base de dades i regenerar els tokens d'usuari necessaris per accedir o descarregar alguns recursos. L'extensió també està publicada al GITHUB de l’Ajuntament de Barcelona.