Dades de les estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

Es mostren dades dels contaminants mesurats a les estacions de la ciutat de Barcelona.
L'actualització es realitza en intervals d'una hora indicant si el valor està o no validat i també es mostren les dades dels tres dies anteriors a l'actual.

Amb data 04/04/2019 la font de les dades publicades és l'Agència de Salut Pública de Barcelona(ASPB) amb l'estructura indicada a la definició de camps com a *00. ESTRUCTURA VIGENT que es detalla a continuació i que també respectaran els històrics. Les dades amb data anterior a l'esmentada, segueixen l'estructura definida com 00. ESTRUCTURA ANTERIOR. Les dades s'actualitzen cada hora, aproximadament a l'hora i 15 min.

Amb data anterior a l'esmentada, la font origen de la 'Qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona' era la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya i els 3 nivells de la dada qualitativa, que al fitxer s’anomenen qualitat_01, qualitat_02 i qualitat_03 és trobaven detallats a Què és l'Índex Català de Qualitat de l'Aire?

L'Ajuntament de Barcelona, ara facilitador d'aquestes dades té establert una classificació en 5 nivells que pot ésser consultada a Classificació de l’Estat de la Qualitat de l’Aire de Barcelona (EQAB)

A partir del 11/06/2018, publiquem històrics d’aquest .

Observacions importants sobre els històrics:
Degut a incidències tècniques hi ha períodes d'interrupció sense dades i que corresponen a:
- Del 12 juliol'18 a les 17h fins el 23 de juliol'18 a les 15h
- Del 23 d'agost'18 a les 16h fins el 24 d'agost'18 a les 9h
- Del 1/2/2019 al 31/3/2019 degut al canvi de font esmentat.
- El 20/6/2019 entre les 7:40h i les 14:00h.
- Del 26/7/2019 a les 13:30h fins el 29/7/2019 a les 10:40h.
- A l'històric del mes d'abril'20 i en el període 15/4 a 30/4 l'estació amb codi: 54 no té informats els valors dels contaminants de codi : 7,8 i 12 degut a una incidència en la detecció d’aquests .
- A l'històric del mes de novembre'20 es presenten interrupció de dades els següents dies/hores:
El 4 de la 1:50h i les 10:50h
El 20 de les 19:50h al 21 a les 11:25h
El 27 de les 02:10h al 30 a les 10:05h
- A l'històric del mes de gener'21 es presenten interrupció dels valors de PM10 a l'estació de Palau Reial del dijous 21 a les 16:00h al dimarts 26 a les 13:00h.

Camp Descripció

*00.

ESTRUCTURA VIGENT

*01.CODI_PROVINCIA

Codi de provincia

*02.PROVINCIA

Provincia

*03.CODI_MUNICIPI

Codi del municipi

*04.MUNICIPI

Nom del municipi

*05.ESTACIO

Codi de l'estació de mesura. Consultar a Estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona . NOTA: Al ser dades referenciades a un any en concret, cal consultar el recurs del mateix any o, en cas que no existeixi, el de l'any immediatament inferior.

*06.CODI_CONTAMINANT

Codi del contaminant. Consultar a Contaminants de les estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

*07.ANY

Any

*08.MES

Mes

*09.DIA

Dia

*10.H(nn)

Columes de les hores en les que la mesura va ser presa. (Rang: 01-24)

*11.V(nn)

Validació de la mesura presa en l'hora indicada. (01-24)

00.

ESTRUCTURA ANTERIOR

01.nom_cabina

Nom de l'estació/cabina. Veure Estacions de mesura de la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona

02.qualitat_aire

Qualitat de l'Aire: Bona, Regular o Pobra

03.codi_dtes

Codi de l'estació/cabina. Veure Estacions de mesura de la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona

04.zqa

Codi de la zona de qualitat de l'aire on està situada l'estació/cabina

05.codi_eoi

Codi europeu per identificar l'estació/cabina

06.longitud

Longitud

07.latitut

Latitud

08.hora_o3

Hora de la mesura de l'Ozó troposfèric (interval d'una hora)

09.qualitat_o3

Qualitat de l'Ozó troposfèric

10.valor_o3

Mitjana del valor rebut durant una hora de l'Ozó troposfèric (quan s'indica les 11:00 vols dir que la mesura s'ha fet de les 11:00 a les 12:00 hores)

11.hora_no2

Hora de la mesura del Diòxid de Nitrogen (interval d'una hora)

12.qualitat_no2

Qualitat del Diòxid de Nitrogen

13.valor_no2

Mitjana del valor rebut durant una hora del Diòxid de Nitrogen (quan s'indica les 11:00 vols dir que la mesura s'ha fet de les 11:00 a les 12:00 hores)

14.hora_pm10

Hora de la mesura de les partícules en suspensió PM10 (interval d'una hora)

15.qualitat_pm10

Qualitat de les partícules en suspensió PM10: Bona, Regular o Pobra

16.valor_pm10

Mitjana del valor rebut durant una hora de les partícules en suspensió PM10 (quan s'indica les 11:00 vols dir que la mesura s'ha fet de les 11:00 a les 12:00 hores)

17.generat (en el cas de recurs històric)

Data i hora de generació de la informació en origen

18.dataTime (en el cas de recurs històric)

Timestamp de descàrrega del fitxer

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Dades de les estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/
Agenda 2030. ODS Principal ODS 13: Acció climàtica
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 3: Salut i benestar
Agenda 2030. ODS Colateral 2 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Font Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat - Medi Ambient i Serveis Urbans -
Departament Departament de Qualitat Ambiental
Data publicació 15/06/2018
Freqüència actualització Una hora
Visites recents (últimes 2 setmanes) 103
Visites totals 11226