Calidad del aire de la ciudad de Barcelona

Información sobre la calidad del aire de la ciudad de Barcelona. Se muestran datos de las medidas de O3 (Ozono troposférico), NO2 (Dióxido de nitrógeno) y PM10 (Partículas en suspensión). El recurso que contiene los datos en tiempo real muestra la información de todas las estaciones de Cataluña. Los recursos históricos muestran solo datos de las estaciones de Barcelona.

Amb data 04/04/2019 la font de les dades publicades és l'Agència de Salut Pública de Barcelona(ASPB) amb l'estructura que es detalla a continuació i que també respectaran els històrics. Les dades s'actualitzen cada hora, aproximadament a l'hora i 15 min.

Amb data anterior a l'esmentada, la font origen de la 'Qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona' era la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya i els 3 nivells de la dada qualitativa, que al fitxer s’anomenen qualitat_01, qualitat_02 i qualitat_03 és trobaven detallats a Què és l'Índex Català de Qualitat de l'Aire?

L'Ajuntament de Barcelona, ara facilitador d'aquestes dades té establert una classificació en 5 nivells que pot ésser consultada a Classificació de l’Estat de la Qualitat de l’Aire de Barcelona (EQAB)

A partir del 11/06/2018, publiquem històrics d’aquest .

Observacions importants sobre els històrics:
Degut a incidències tècniques hi ha períodes d'interrupció sense dades i que corresponen a:
- Del 12 juliol'18 a les 17h fins el 23 de juliol'18 a les 15h
- Del 23 d'agost'18 a les 16h fins el 24 d'agost'18 a les 9h
- Del 1/2/2019 al 31/3/2019 degut al canvi de font esmentat.
- El 20/6/2019 entre les 7:40h i les 14:00h.
- Del 26/7/2019 a les 13:30h fins el 29/7/2019 a les 10:40h

Campo Descripción

*00.

ESTRUCTURA VIGENT

*01.CODI_PROVINCIA

Codi de província

*02.PROVINCIA

Provincia

*03.CODI_MUNICIPI

Codi del municipi

*04.MUNICIPI

Nom del municipi

*05.ESTACIO

Codi de l'estació de mesura. Consultar a Estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

*06.CODI_CONTAMINANT

Codi del contaminant. Consultar a Contaminants de les estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

*07.ANY

Any

*08.MES

Mes

*09.DIA

Dia

*10.H(nn)

Columes de les hores en les que la mesura va ser presa. (Rang: 01-24)

*11.V(nn)

Validació de la mesura presa en l'hora indicada. (01-24)

00.

ESTRUCTURA SUBSTITUÏDA

01.nom_cabina

Nom de l'estació/cabina. Veure Estacions de mesura de la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona

02.qualitat_aire

Qualitat de l'Aire: Bona, Regular o Pobra

03.codi_dtes

Codi de l'estació/cabina. Veure Estacions de mesura de la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona

04.zqa

Codi de la zona de qualitat de l'aire on està situada l'estació/cabina

05.codi_eoi

Codi europeu per identificar l'estació/cabina

06.longitud

Longitud

07.latitut

Latitud

08.hora_o3

Hora de la mesura de l'Ozó troposfèric (interval d'una hora)

09.qualitat_o3

Qualitat de l'Ozó troposfèric

10.valor_o3

Mitjana del valor rebut durant una hora de l'Ozó troposfèric (quan s'indica les 11:00 vols dir que la mesura s'ha fet de les 11:00 a les 12:00 hores)

11.hora_no2

Hora de la mesura del Diòxid de Nitrogen (interval d'una hora)

12.qualitat_no2

Qualitat del Diòxid de Nitrogen

13.valor_no2

Mitjana del valor rebut durant una hora del Diòxid de Nitrogen (quan s'indica les 11:00 vols dir que la mesura s'ha fet de les 11:00 a les 12:00 hores)

14.hora_pm10

Hora de la mesura de les partícules en suspensió PM10 (interval d'una hora)

15.qualitat_pm10

Qualitat de les partícules en suspensió PM10: Bona, Regular o Pobra

16.valor_pm10

Mitjana del valor rebut durant una hora de les partícules en suspensió PM10 (quan s'indica les 11:00 vols dir que la mesura s'ha fet de les 11:00 a les 12:00 hores)

17.generat (en el cas de recurs històric)

Data i hora de generació de la informació en origen

18.dataTime (en el cas de recurs històric)

Time Stamp de l'hora de descàrrega del fitxer

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Calidad del aire de la ciudad de Barcelona
Más información https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/
Fuente Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
Geolocalización No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Ecologia, Urbanisme i Mobilitat - Medi Ambient i Serveis Urbans -
Departamento Departament de Qualitat Ambiental
Fecha publicación 15/06/2018
Frecuencia actualización Una hora
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 152
Visitas Totales 2647