Datos de las estaciones de medida de la calidad del aire de la ciudad de Barcelona

Se muestran datos de los contaminantes medidos en las estaciones de la ciudad de Barcelona.
La actualización se realiza en intervalos de una hora indicando si el valor está o no validado y también se muestran los datos de los tres días anteriores al actual.

Amb data 04/04/2019 la font de les dades publicades és l'Agència de Salut Pública de Barcelona(ASPB) amb l'estructura indicada a la definició de camps com a *00. ESTRUCTURA VIGENT que es detalla a continuació i que també respectaran els històrics. Les dades amb data anterior a l'esmentada, segueixen l'estructura definida com 00. ESTRUCTURA ANTERIOR. Les dades s'actualitzen cada hora, aproximadament a l'hora i 15 min.

Amb data anterior a l'esmentada, la font origen de la 'Qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona' era la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya i els 3 nivells de la dada qualitativa, que al fitxer s’anomenen qualitat_01, qualitat_02 i qualitat_03 és trobaven detallats a Què és l'Índex Català de Qualitat de l'Aire?

L'Ajuntament de Barcelona, ara facilitador d'aquestes dades té establert una classificació en 5 nivells que pot ésser consultada a Classificació de l’Estat de la Qualitat de l’Aire de Barcelona (EQAB)

A partir del 11/06/2018, publiquem històrics d’aquest .

Observacions importants sobre els històrics:
Degut a incidències tècniques hi ha períodes d'interrupció sense dades i que corresponen a:
- Del 12 juliol'18 a les 17h fins el 23 de juliol'18 a les 15h
- Del 23 d'agost'18 a les 16h fins el 24 d'agost'18 a les 9h
- Del 1/2/2019 al 31/3/2019 degut al canvi de font esmentat.
- El 20/6/2019 entre les 7:40h i les 14:00h.
- Del 26/7/2019 a les 13:30h fins el 29/7/2019 a les 10:40h.
- A l'històric del mes d'abril'20 i en el període 15/4 a 30/4 l'estació amb codi: 54 no té informats els valors dels contaminants de codi : 7,8 i 12 degut a una incidència en la detecció d’aquests .
- A l'històric del mes de novembre'20 es presenten interrupció de dades els següents dies/hores:
El 4 de la 1:50h i les 10:50h
El 20 de les 19:50h al 21 a les 11:25h
El 27 de les 02:10h al 30 a les 10:05h
- A l'històric del mes de gener'21 es presenten interrupció dels valors de PM10 a l'estació de Palau Reial del dijous 21 a les 16:00h al dimarts 26 a les 13:00h.

Campo Descripción

*00.

ESTRUCTURA VIGENT

*01.CODI_PROVINCIA

Codi de provincia

*02.PROVINCIA

Provincia

*03.CODI_MUNICIPI

Codi del municipi

*04.MUNICIPI

Nom del municipi

*05.ESTACIO

Codi de l'estació de mesura. Consultar a Estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona . NOTA: Al ser dades referenciades a un any en concret, cal consultar el recurs del mateix any o, en cas que no existeixi, el de l'any immediatament inferior.

*06.CODI_CONTAMINANT

Codi del contaminant. Consultar a Contaminants de les estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

*07.ANY

Any

*08.MES

Mes

*09.DIA

Dia

*10.H(nn)

Columes de les hores en les que la mesura va ser presa. (Rang: 01-24)

*11.V(nn)

Validació de la mesura presa en l'hora indicada. (01-24)

00.

ESTRUCTURA ANTERIOR

01.nom_cabina

Nom de l'estació/cabina. Veure Estacions de mesura de la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona

02.qualitat_aire

Qualitat de l'Aire: Bona, Regular o Pobra

03.codi_dtes

Codi de l'estació/cabina. Veure Estacions de mesura de la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona

04.zqa

Codi de la zona de qualitat de l'aire on està situada l'estació/cabina

05.codi_eoi

Codi europeu per identificar l'estació/cabina

06.longitud

Longitud

07.latitut

Latitud

08.hora_o3

Hora de la mesura de l'Ozó troposfèric (interval d'una hora)

09.qualitat_o3

Qualitat de l'Ozó troposfèric

10.valor_o3

Mitjana del valor rebut durant una hora de l'Ozó troposfèric (quan s'indica les 11:00 vols dir que la mesura s'ha fet de les 11:00 a les 12:00 hores)

11.hora_no2

Hora de la mesura del Diòxid de Nitrogen (interval d'una hora)

12.qualitat_no2

Qualitat del Diòxid de Nitrogen

13.valor_no2

Mitjana del valor rebut durant una hora del Diòxid de Nitrogen (quan s'indica les 11:00 vols dir que la mesura s'ha fet de les 11:00 a les 12:00 hores)

14.hora_pm10

Hora de la mesura de les partícules en suspensió PM10 (interval d'una hora)

15.qualitat_pm10

Qualitat de les partícules en suspensió PM10: Bona, Regular o Pobra

16.valor_pm10

Mitjana del valor rebut durant una hora de les partícules en suspensió PM10 (quan s'indica les 11:00 vols dir que la mesura s'ha fet de les 11:00 a les 12:00 hores)

17.generat (en el cas de recurs històric)

Data i hora de generació de la informació en origen

18.dataTime (en el cas de recurs històric)

Timestamp de descàrrega del fitxer

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Datos de las estaciones de medida de la calidad del aire de la ciudad de Barcelona
Más información https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/
Agenda 2030. ODS Principal ODS 13: Acción por el clima
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 3: Salut y bienestar
Agenda 2030. ODS Colateral 2 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Fuente Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
Geolocalización No
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Ecologia, Urbanisme i Mobilitat - Medi Ambient i Serveis Urbans -
Departamento Departament de Qualitat Ambiental
Fecha publicación 15/06/2018
Frecuencia actualización Una hora
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 86
Visitas Totales 11382