2018_07_Juliol_qualitat_aire_BCN.7z

Es mostren dades dels contaminants mesurats a les estacions de la ciutat de Barcelona.
L'actualització es realitza en intervals d'una hora indicant si el valor està o no validat i també es mostren les dades dels tres dies anteriors a l'actual. Tanmateix es publiquen històrics amb periodicitat mensual.

Dataset: Qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs