Informació sobre l’estat del trànsit a la ciutat de Barcelona per trams. Dades en temps real, en relació al temps mitjà i previsió en 15 minuts.

Informació dels trams de trànsit de la ciutat de Barcelona amb el seu temps actual, en relació al temps habitual i temps previst en 15 minuts.

A partir de novembre del 2017, s'incorporen fitxers històrics agrupats mensualment i classificats per l'any i el mes, informació que conté el nom del recurs. La informació s'emmagatzema automàticament amb els mateixos indicadors que en el recurs a temps real, anomenat ITINERARIS_ITINERARIS però en format .csv . Els espais temporals irregulars responen a la invariabilitat de l'estat del trànsit.
La previsualització del fitxer històric no s'habilita fins a finalitzar el mes.

OBSERVACIONS
Els recursos històrics d'aquest dataset entre els mesos de setembre'18 fins a abril'19 no contemplen totes les dades degut a una incidència tècnica, la qual es corregeix amb data 30/4/2019.
Els històrics del mes d'abril'20 i maig'20 no contenen informació degut a la interrupció del servei en relació a la COVID-19.

Camp Descripció

*00.DEFINICIÓ DE CAMPS

ESTRUCTURA DEL RECURS A TEMPS REAL (Exemple: 1#1#20180516104551#305#307#1#1#1)

*01.Primer valor

Identificador del tram (Exemple: 1)

*02.Segon valor

Disponibilitat de la informació (0 = no disponible / 1 = disponible) Exemple: #1

*03.Tercer valor

Data en format AAAAMMDD seguit del temps en format HHMMSS (Exemple: #20180516104551)

*04.Quart valor

Temps actual en segons (Exemple: #305)

*05.Cinquè valor

Temps previst en segons (Exemple: #307). Valor calculat en base al mateix tipus de dia, o el mateix dia en dates anteriors de la BBDD històrica.

*06.Sisè valor

Temps de recorregut futur (Valors: -1 / 0 / 1 / 2 )(Exemple: #1). Valor calculat tenint en compte l'històric la tendència (segons).

*07.Setè valor

Factor de referència actual (Valors: -1 / 0 / 1 / 2 ) (Exemple: #1). Valor calculat en base a l'últim període d'integració, la diferència entre el temps real i l'habitual(Una progressió a futur de l'històric).

*08.Vuitè valor

Tendència del trànsit (empitjora, es manté...) (Valors: -1 / 0 / 1 / 2 ) (Exemple: #1). Valor calculat amb la mitjana dels 3 últims períodes d'integració o factors de referència.

00.DEFINICIÓ DE CAMPS

ESTRUCTURA DELS RECURSOS HISTÒRICS

01.idTram

Identificador del tram. Veure més informació a Relació de trams de la via pública de la ciutat de Barcelona

02.infoDisponible

Disponibilitat de la informació (0 = no disponible / 1 = disponible)

03.data

Data del registre

04.tempsActual

Temps actual en segons

05.tempsPrevist

Temps previst en segons. Valor calculat en base al mateix tipus de dia, o el mateix dia en dates anteriors de la BBDD històrica.

06.tempsRecorregutFutur

Temps de recorregut futur. Valor calculat tenint en compte l'històric la tendència (segons).

07.factorReferenciaActual

Factor de referència actual . Valor calculat en base a l'últim període d'integració, la diferència entre el temps real i l'habitual(Una progressió a futur de l'històric).

08.tendencia

Tendència del trànsit (empitjora, es manté...). Valor calculat amb la mitjana dels 3 últims períodes d'integració o factors de referència.

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Informació sobre l’estat del trànsit a la ciutat de Barcelona per trams. Dades en temps real, en relació al temps mitjà i previsió en 15 minuts.
Més informació http://www.bcn.cat/transit
Font Web del trànsit de l'Ajuntament de Barcelona
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Departament Direcció de serveis d'Informació i atenció ciutadana
Data publicació 17/02/2011
Freqüència actualització Cinc minuts
Visites recents (últimes 2 setmanes) 26
Visites totals 2539