Informació sobre l’estat del trànsit a la ciutat de Barcelona per trams. Dades en temps real, en relació al temps mitjà i previsió en 15 minuts.

Informació dels trams de trànsit de la ciutat de Barcelona amb el seu temps actual, en relació al temps habitual i temps previst en 15 minuts.

A partir de novembre del 2017, s'incorporen fitxers històrics agrupats mensualment i classificats per l'any i el mes, informació que conté el nom del recurs. La informació s'emmagatzema automàticament amb els mateixos indicadors que en el recurs a temps real, anomenat ITINERARIS_ITINERARIS però en format .csv . Els espais temporals irregulars responen a la invariabilitat de l'estat del trànsit. La previsualització del fitxer històric no s'habilita fins a finalitzar el mes.

Important: Els recursos històrics d'aquest dataset entre els mesos de setembre'18 fins a abril'19 no contemplen totes les dades degut a una incidència tècnica, la qual es corregeix amb data 30/4/2019.

Camp Descripció

*00.DEFINICIÓ DE CAMPS

ESTRUCTURA DEL RECURS A TEMPS REAL (Exemple: 1#1#20180516104551#305#307#1#1#1)

*01.Primer valor

Identificador del tram (Exemple: 1)

*02.Segon valor

Disponibilitat de la informació (0 = no disponible / 1 = disponible) Exemple: #1

*03.Tercer valor

Data en format AAAAMMDD seguit del temps en format HHMMSS (Exemple: #20180516104551)

*04.Quart valor

Temps actual en segons (Exemple: #305)

*05.Cinquè valor

Temps previst en segons (Exemple: #307)

*06.Sisè valor

Temps de recorregut futur (Valors: -1 / 0 / 1 / 2 )(Exemple: #1)

*07.Setè valor

Factor de referència actual (Valors: -1 / 0 / 1 / 2 ) (Exemple: #1)

*08.Vuitè valor

Tendència del trànsit (empitjora, es manté...) (Valors: -1 / 0 / 1 / 2 ) (Exemple: #1)

00.DEFINICIÓ DE CAMPS

ESTRUCTURA DELS RECURSOS HISTÒRICS

01.idTram

Identificador del tram. Veure més informació a Relació de trams de la via pública de la ciutat de Barcelona

02.infoDisponible

Disponibilitat de la informació (0 = no disponible / 1 = disponible)

03.data

Data del registre

04.tempsActual

Temps actual en segons

05.tempsPrevist

Temps previst en segons

06.tempsRecorregutFutur

Temps de recorregut futur

07.factorReferenciaActual

Factor de referència actual

08.tendencia

Tendència del trànsit (empitjora, es manté...)

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Informació sobre l’estat del trànsit a la ciutat de Barcelona per trams. Dades en temps real, en relació al temps mitjà i previsió en 15 minuts.
Més informació http://www.bcn.cat/transit
Font Web del trànsit de l'Ajuntament de Barcelona
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Gerència Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Departament Direcció de serveis d'Informació i atenció ciutadana
Data publicació 17/02/2011
Freqüència actualització Cinc minuts
Visites recents (últimes 2 setmanes) 24
Visites totals 1254