Superfície dels locals cadastrals segons ús destinació principal de la ciutat de Barcelona

La tipologia dels locals cadastrals és divideix amb diferents tipus de locals. Els locals propiament habitatge, aparcament, comerç, indústria, oficines, ensenyament, sanitat, hostaleria, esportiu, religiós, espectacles i altres usos.

A partir de l'any 2018 es trenca la sèrie amb els anys anteriors. Coincideixen la revisió cadastral, la nova ponència i amplia l'explotació cadastral dels locals segons ús i destinació principal, quan anteriorment només s'explotava segons ús del càrrec (usos desagregats).

La tipologia s'amplia amb els usos de magatzem, adm. pública i sòl sense edificar

Cadastre: Font estadística que conté la base de dades del Padró estadístic del Cadastre de Barcelona, i a partir del qual s'han elaborat les taules estadístiques corresponents. Els fitxers cadastrals són gestionats de forma compartida entre el Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributària (CGCCT) i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder aplicar l'impost de béns immobles (IBI).

Camp Descripció

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Us_del_local

Usos dels locals cadastrals de la ciutat de Barcelona

07.Superficie (m2)

Superfície (m2) dels locals cadastrals de la ciutat de Barcelona

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Superfície dels locals cadastrals segons ús destinació principal de la ciutat de Barcelona
Més informació https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/classol/locals/index.htm
Font Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 14/03/2013
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 9
Visites totals 356