Area size of the cadastral premises according to the main destination of the city of Barcelona

Area size of the cadastral premises according to the main destination of the city of Barcelona

Les dades publicades corresponen a l’impost de béns immobles amb data d’1 de gener de cada any.

A partir de l'any 2018 es trenca la sèrie amb els anys anteriors. Coincideixen la revisió cadastral, la nova ponència i amplia l'explotació cadastral dels locals segons ús i destinació principal, quan anteriorment només s'explotava segons ús del càrrec.

Les dades a partir de l'any 2018 cal consultar-les al dataset Nombre, superfície i valor dels locals cadastrals segons ús i destinació principal de la ciutat de Barcelona, amb el concepte integrat de Valor.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_districte

Codi del districte

03.Nom_districte

Nom del districte

04.Codi_barri

Codi del barri

05.Nom_barri

Nom del barri

06.Seccio_censal

Secció censal

07.Us_del_local

Usos dels locals cadastrals

08.Superficie_m2

Superfície (m2) dels locals cadastrals

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Area size of the cadastral premises according to the main destination of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_temes/Habitatge_i_mercat_immobiliari/Edificis_i_habitatges/Dades_cadastrals/locals/index.htm
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Source Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 14/03/2013
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 5
Total Views 801