Superficie de los locales catastrales según destino principal de la ciudad de Barcelona

Superficie de los locales catastrales según destino principal de la ciudad de Barcelona

Les dades publicades corresponen a l’impost de béns immobles amb data d’1 de gener de cada any.

A partir de l'any 2018 es trenca la sèrie amb els anys anteriors. Coincideixen la revisió cadastral, la nova ponència i amplia l'explotació cadastral dels locals segons ús i destinació principal, quan anteriorment només s'explotava segons ús del càrrec.

Les dades a partir de l'any 2018 cal consultar-les al dataset Nombre, superfície i valor dels locals cadastrals segons ús i destinació principal de la ciutat de Barcelona, amb el concepte integrat de Valor.

Campo Descripción

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Us_del_local

Usos dels locals cadastrals

07.Superficie_m2

Superfície (m2) dels locals cadastrals

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Superficie de los locales catastrales según destino principal de la ciudad de Barcelona
Más información https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/castella/Estadistiques_per_temes/Habitatge_i_mercat_immobiliari/Edificis_i_habitatges/Dades_cadastrals/locals/index.htm
Fuente Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocalización No
Formato Long disponible
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fecha publicación 14/03/2013
Frecuencia actualización Anual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 3
Visitas Totales 535