Nombre, superfície i valor dels locals cadastrals segons ús i destinació principal de la ciutat de Barcelona

Nombre, superfície i valor dels locals cadastrals segons ús i destinació principal de la ciutat de Barcelona

Les dades publicades corresponen a l’impost de béns immobles amb data d’1 de gener de cada any.

A partir de l'any 2018 es trenca la sèrie amb els anys anteriors atès que coincideixen la revisió cadastral, la nova ponència i amplia l'explotació cadastral dels locals segons ús i destinació principal, quan anteriorment només s'explotava segons ús del càrrec. Tanmateix, locals cadastrals amb ús “Ensenyament” passen a denominar-se “Ensenyament i Cultura” i els que tenen ús “Hotel “ es denominen “Turisme i Hostaleria”.

Els recursos a partir de l'any 2018, inclòs, contenen els conceptes de Superfície i Valor. La Superfície dels anys anteriors al 2018 cal consultar-la al dataset Superfície dels locals cadastrals segons destinació principal de la ciutat de Barcelona. El concepte Valor no té dades històriques.

A l'any 2021 es fa visible l'aplicació de la sentència sobre la "Ponéncia de Valores 2017" que torna a assignar l'ús "Habitatge" a tots aquells locals habitatge que disposen de llicència d'habitatge turístic (HUT) i que la l'esmentada ponència havia determinat que passessin a tributar amb l'ús "Turisme i Hostaleria" durant el període 2018-2020.

Camp Descripció

*00

ESTRUCTURA DEL RECURS A PARTIR DE 2018

*01.Any

Any de les dades

*02.Codi_districte

Codi del districte

*03.Nom_districte

Nom del districte

*04.Codi_barri

Codi del barri

*05.Nom_barri

Nom del barri

*06.Seccio_censal

Secció censal

*07.Desc_us_desti_principal

Descripció del ús destí principal

*08.Concepte

Nombre, Superfície m2 i Valor € dels locals cadastrals

*09.Nombre

Nombre de locals, superfície i valor per ús destí

00.

ESTRUCTURA DEL RECURS ANTERIOR A 2018

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Us_del_local

Usos dels locals cadastrals

07.Nombre

Nombre de locals cadastrals

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Nombre, superfície i valor dels locals cadastrals segons ús i destinació principal de la ciutat de Barcelona
Més informació
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocalització No
Format Long disponible
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Data publicació 14/03/2013
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 15
Visites totals 1483