Unitats administratives de la ciutat de Barcelona

Detall de les unitats administratives de la ciutat de Barcelona: districtes, barris, àrea interès, àrees estadístiques bàsiques (AEB) i seccions censals

NOTA IMPORTANT: Amb data 7/6/2023 es publiquen els recursos en format .csv i .json anomenats BarcelonaCiutat_Districtes, BarcelonaCiutat_Barris, BarcelonaCiutat_AreesEstadistiquesBasiques i BarcelonaCiutat_SeccionsCensals, els quals incorporen geometria en ETRS89 i WGS89.
Remarquem que el recurs Unitats_Administratives_BCN.csv publicat fins ara, queda substituït per el BarcelonaCiutat_Barris.csv enriquit amb la geometria, i s'ha mantingut publicat fins el 30/6/2023, data en la que es dona de baixa.

Els codis i noms oficials dels 10 districtes i 73 barris de la ciutat de Barcelona vigents a l'actualitat, van ser aprovats el 22/12/2006 i publicats a la Gaseta Municipal amb data 28/02/2007.

Les metadades del format .WMS poden consultar-se alGeoportalbcn de l'Ajuntament de Barcelona, origen d'aquesta informació.
Les metadades de la resta de formats poden consultar-se al portal CartoBCN de l'Ajuntament de Barcelona .

Informació sobre Sistemes de coordenades a FAQS

Camp Descripció

00.

ESTRUCTURA RECURS .CSV

01.codi_districte

Codi del districte

02.nom_districte

Nom del districte

03.codi_barri

Codi del barri (Si aplica)

04.nom_barri

Nom del barri (Si aplica)

05.aeb

Àrea estadística bàsica (Si aplica)

06.codi_seccio_censal

Codi de la secció censal ( Si aplica)

07.geometria_etrs89

Polígon unitat administrativa en ETRS89

08.geometria_wgs84

Polígon unitat administrativa en WGS84

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Unitats administratives de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/dades/ca/divisio-territorial-de-barcelona
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades
Data publicació 06/07/2017
Freqüència actualització Segons disponibilitat/necessitat
Visites recents (últimes 2 setmanes) 119
Visites totals 10645