1996_Unitats_Administratives_BCN.dwg

Detall de les unitats administratives de la ciutat de Barcelona: districtes, barris, àrea interès, àrees estadístiques bàsiques (AEB) i seccions censals

Dataset: Unitats administratives de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs