Administrative units of the city of Barcelona

Detail of administrative units of the city of Barcelona : districts, neighbourhoods, Interés area, basic statistical areas (AEB) and census areas

NOTA IMPORTANT: Amb data 7/6/2023 es publiquen els recursos en format .csv i .json anomenats BarcelonaCiutat_Districtes, BarcelonaCiutat_Barris, BarcelonaCiutat_AreesEstadistiquesBasiques i BarcelonaCiutat_SeccionsCensals, els quals incorporen geometria en ETRS89 i WGS89.
Remarquem que el recurs Unitats_Administratives_BCN.csv publicat fins ara, queda substituït per el BarcelonaCiutat_Barris.csv enriquit amb la geometria, i s'ha mantingut publicat fins el 30/6/2023, data en la que es dona de baixa.

Els codis i noms oficials dels 10 districtes i 73 barris de la ciutat de Barcelona vigents a l'actualitat, van ser aprovats el 22/12/2006 i publicats a la Gaseta Municipal amb data 28/02/2007.

Les metadades del format .WMS poden consultar-se alGeoportalbcn de l'Ajuntament de Barcelona, origen d'aquesta informació.
Les metadades de la resta de formats poden consultar-se al portal CartoBCN de l'Ajuntament de Barcelona .

Informació sobre Sistemes de coordenades a FAQS

Field Description

00.

ESTRUCTURA RECURS .CSV

01.codi_districte

Codi del districte

02.nom_districte

Nom del districte

03.codi_barri

Codi del barri (Si aplica)

04.nom_barri

Nom del barri (Si aplica)

05.aeb

Àrea estadística bàsica (Si aplica)

06.codi_seccio_censal

Codi de la secció censal ( Si aplica)

07.geometria_etrs89

Polígon unitat administrativa en ETRS89

08.geometria_wgs84

Polígon unitat administrativa en WGS84

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Administrative units of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/dades/ca/divisio-territorial-de-barcelona
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades
Publication Date 06/07/2017
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 114
Total Views 10403