Administrative units of the city of Barcelona

Detail of administrative units of the city of Barcelona : districts, neighbourhoods, Interés area, basic statistical areas (AEB) and census areas

El recurs en format .csv conté la llista amb els codis i noms oficials dels districtes i barris de la ciutat de Barcelona, en concret 10 districtes i 73 barris aprovats el 22/12/2006 i publicats a la Gaseta Municipal amb data 28/02/2007, vigents en l’actualitat.

Les metadades del format .WMS poden consultar-se alGeoportalbcn de l'Ajuntament de Barcelona, origen d'aquesta informació.
Les metadades de la resta de formats poden consultar-se al portal CartoBCN de l'Ajuntament de Barcelona .

Informació sobre Sistemes de coordenades a FAQS

Field Description

00.

ESTRUCTURA RECURS .CSV

01.CODI_DISTRICTE

Codi del districte

02.NOM_DISTRICTE

Nom del districte

03.CODI_BARRI

Codi del barri

04.NOM_BARRI

Nom del barri

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Administrative units of the city of Barcelona
More information http://w20.bcn.cat/cartobcn/default.aspx?lang=en
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Department Institut Municipal d'Informàtica
Publication Date 06/07/2017
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 101
Total Views 8312