Unidades administrativas de la ciudad de Barcelona

Detalle de las unidades administrativas de la ciudad de Barcelona: distritos, barrios, área interés, áreas estadísticas básicas (AEB) y secciones censales

NOTA IMPORTANT: Amb data 7/6/2023 es publiquen els recursos en format .csv i .json anomenats BarcelonaCiutat_Districtes, BarcelonaCiutat_Barris, BarcelonaCiutat_AreesEstadistiquesBasiques i BarcelonaCiutat_SeccionsCensals, els quals incorporen geometria en ETRS89 i WGS89.
Remarquem que el recurs Unitats_Administratives_BCN.csv publicat fins ara, queda substituït per el BarcelonaCiutat_Barris.csv enriquit amb la geometria, i s'ha mantingut publicat fins el 30/6/2023, data en la que es dona de baixa.

Els codis i noms oficials dels 10 districtes i 73 barris de la ciutat de Barcelona vigents a l'actualitat, van ser aprovats el 22/12/2006 i publicats a la Gaseta Municipal amb data 28/02/2007.

Les metadades del format .WMS poden consultar-se alGeoportalbcn de l'Ajuntament de Barcelona, origen d'aquesta informació.
Les metadades de la resta de formats poden consultar-se al portal CartoBCN de l'Ajuntament de Barcelona .

Informació sobre Sistemes de coordenades a FAQS

Campo Descripción

00.

ESTRUCTURA RECURS .CSV

01.codi_districte

Codi del districte

02.nom_districte

Nom del districte

03.codi_barri

Codi del barri (Si aplica)

04.nom_barri

Nom del barri (Si aplica)

05.aeb

Àrea estadística bàsica (Si aplica)

06.codi_seccio_censal

Codi de la secció censal ( Si aplica)

07.geometria_etrs89

Polígon unitat administrativa en ETRS89

08.geometria_wgs84

Polígon unitat administrativa en WGS84

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Unidades administrativas de la ciudad de Barcelona
Más información https://ajuntament.barcelona.cat/dades/ca/divisio-territorial-de-barcelona
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Fuente Ajuntament de Barcelona
Geolocalización Sí, sin visualización en mapa
Formato Long disponible
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Oficina Municipal de Dades
Fecha publicación 06/07/2017
Frecuencia actualización Según disponibilidad/necesidad
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 163
Visitas Totales 10188