Despeses de viatge dels regidors/es i comissionats/des de l’Ajuntament de Barcelona

Llistat de les despeses de viatge dels regidors, regidores, comissionats i comissionades de l’Ajuntament de Barcelona (exceptuant les dels viatges de l’Alcalde/essa, que es publiquen de forma separada).

Els conceptes de despesa són:
allotjament,
desplaçament, i
altres despeses (inclou les despeses de manutenció durant el viatge justificades documentalment).

Per als viatges on manquin les despeses d’allotjament i/o desplaçament, cal entendre que no han estat assumides per l’Ajuntament de Barcelona.

Els viatges es publiquen un cop la despesa (dietes, desplaçament i allotjament) està totalment liquidada. Això es produeix passats tres mesos des de la finalització del viatge (termini per a justificar documentalment les despeses realitzades).

Camp Descripció

01.Num_registre

Número de registre intern de l’aplicatiu intern corresponent al viatge

02.Exercici

Any de realització del viatge (mana la data de tornada)

03.Resum_concepte_facturat

Concepte del viatge

04.Titular

Persona que ha realitzat el viatge i al qual s’imputen les despeses

05.Carrec

Càrrec que ocupa la persona en el moment de la realització del viatge: Regidor/a o Comissionat/da

06.Motiu_viatge

Motiu del viatge

07.Concepte

Concepte de la despesa: Allotjament / Desplaçament / Altres despeses (inclou les despeses de manutenció durant el viatge justificades documentalment).

08.Import

Import de la despesa

09.Data_sortida

Data de sortida

10.Data_arribada

Data de retorn del viatge. En cas de viatges amb diverses destinacions, data de marxa de la destinació en qüestió

11.Destinacio_nom

Ciutat o lloc de destinació

12.Pais_destinacio

País de destinació

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Despeses de viatge dels regidors/es i comissionats/des de l’Ajuntament de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/informacio-institucional-i-organitzativa#despeses-viatge
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis Generals
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Recursos
Departament Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis Generals
Data publicació 11/11/2019
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 20
Visites totals 1503