Gastos de viaje de los concejales/as y comisionados/as del Ayuntamiento de Barcelona

Listado de los gastos de viaje de los concejales, concejalas, comisionados y comisionadas del Ayuntamiento de Barcelona (exceptuando los de los viajes del Alcalde / de la Alcaldesa, que se publican de forma separada).

Els conceptes de despesa són:
allotjament,
desplaçament, i
altres despeses (inclou les despeses de manutenció durant el viatge justificades documentalment).

Per als viatges on manquin les despeses d’allotjament i/o desplaçament, cal entendre que no han estat assumides per l’Ajuntament de Barcelona.

Els viatges es publiquen un cop la despesa (dietes, desplaçament i allotjament) està totalment liquidada. Això es produeix passats tres mesos des de la finalització del viatge (termini per a justificar documentalment les despeses realitzades).

Campo Descripción

01.Num_registre

Número de registre intern de l’aplicatiu intern corresponent al viatge

02.Exercici

Any de realització del viatge (mana la data de tornada)

03.Resum_concepte_facturat

Concepte del viatge

04.Titular

Persona que ha realitzat el viatge i al qual s’imputen les despeses

05.Carrec

Càrrec que ocupa la persona en el moment de la realització del viatge: Regidor/a o Comissionat/da

06.Motiu_viatge

Motiu del viatge

07.Concepte

Concepte de la despesa: Allotjament / Desplaçament / Altres despeses (inclou les despeses de manutenció durant el viatge justificades documentalment).

08.Import

Import de la despesa

09.Data_sortida

Data de sortida

10.Data_arribada

Data de retorn del viatge. En cas de viatges amb diverses destinacions, data de marxa de la destinació en qüestió

11.Destinacio_nom

Ciutat o lloc de destinació

12.Pais_destinacio

País de destinació

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Gastos de viaje de los concejales/as y comisionados/as del Ayuntamiento de Barcelona
Más información https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/informacion-institucional-y-organizativa/#viajes-regidores
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Paz, justícia e instituciones sólidas
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Fuente Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis Generals
Geolocalización No
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència de Recursos
Departamento Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis Generals
Fecha publicación 11/11/2019
Frecuencia actualización Mensual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 13
Visitas Totales 1578