Adreces postals elementals de la ciutat de Barcelona

Totes les adreces elementals (carrer-número), sense numeracions dobles (ex. 55-57) o agrupades. Les coordenades s'expressen en els sistemes de referència: ED50 i ETRS89 i en el sistema geogràfic (longitud i latitud).

Camp Descripció

01.CODI_CARRER

Codi del carrer. Més informació a Adreces per secció censal de la ciutat de Barcelona

02.NUMPOST

Número de carrer

03.LLEPOST

Lletra

04.TIPUSNUM

Tipus de numeració

05.DTE

Codi de districte

06.DIST_POST

Districte postal

07.SECC_EST

Secció estadística

08.SECC_CENS

Secció censal

09.BARRI

Codi del barri

10.ED50_COORD_X

Coordenada X en format ED50

11.ED50_COORD_Y

Coordenada Y en format ED50

12.ETRS89_COORD_X

Coordenada X en format ETRS89

13.ETRS89_COORD_Y

Coordenada Y en format ETRS89

14.LATITUD

Coordenada geogràfica de latitud

15.LONGITUD

Coordenada geogràfica de longitud

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Adreces postals elementals de la ciutat de Barcelona
Més informació http://w20.bcn.cat/cartobcn/
Font Carto BCN
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Informació històrica No
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Recursos
Departament Informació de Base i Cartografia
Data publicació 02/03/2011
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 11
Visites totals 672