61 conjunts de dades trobats

Tema: Urbanisme i infraestructures

Filtrar resultats
  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Catàleg del patrimoni arquitectònic protegit de la ciutat de Barcelona

  Catàleg de patrimoni protegit que cobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa acústic de la ciutat de Barcelona

  Servei WMS que genera la cartografia del Mapa Acústic que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa base de vialidad de la ciutat de Barcelona

  Servei WMS que genera el mapa de la vialitat: contorns de façana d'illes, parcs, voreres i altres separadors vials de la ciutat de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa de construccions de poblament de la ciutat de Barcelona

  Servei WMS que genera la cartografia del Mapa de Construccions de Poblament que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa d'energia i telecomunicacions de la ciutat de Barcelona

  Servei WMS que genera la cartografia del Mapa d'Energia i Telecomunicacions que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa d'obres hidrogràfiques de la ciutat de Barcelona

  Servei WMS que genera la cartografia de les Obres Hidrogràfiques que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa d'orografia i relleu de la ciutat de Barcelona

  Servei WMS que genera la cartografia de l'Orografia i Relleu que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa del plànol de la ciutat de Barcelona

  Servei que genera la cartografia del plànol de la ciutat que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Immediata

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa de serveis públics de la ciutat de Barcelona

  Servei WMS que genera la cartografia dels Serveis Públics que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa urbanístic de la ciutat de Barcelona

  Mapa urbanístic amb informació de zonificacions, qualificacions, àmbits de planejament urbanístic, gestió urbanística i catàleg de patrimoni arquitectònic protegit de la ciutat...

  Freqüència actualització: Immediata

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa de vegetació de la ciutat de Barcelona

  Servei WMS que genera la cartografia de la Vegetació que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Nomenclàtor de la ciutat de Barcelona

  Nomenclàtor de les vies públiques de la ciutat de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Xarxa topogràfica municipal de la ciutat de Barcelona

  Xarxa topogràfica que recobreix el territori de la ciutat de Barcelona. Es tracta dels vèrtex geodèsics per recolzar els punts de triangulació dels aixecaments topogràfics.

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Qualificacions i altres elements urbanístics de la ciutat de Barcelona

  Servei WMS que genera la cartografia de les qualificacions i altres elements urbanístics (ordenació volumètrica, alineació de substitució i elements auxiliars) que cobreix el...

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Adreces postals elementals de la ciutat de Barcelona

  Totes les adreces elementals de la ciutat de Barcelona.

  Freqüència actualització: Mensual

  Informació històrica:

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa base topogràfic de la ciutat de Barcelona

  Mapa topogràfic amb informació de altimetria, vialitat, mobiliari i altres elements topogràfics de la ciutat de Barcelona.

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica:

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Mapa de toponímia de la ciutat de Barcelona

  Servei WMS que genera la cartografia de la Toponímia que recobreix el territori del municipi de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Usos del sòl de la ciutat de Barcelona

  Informació de zonificacions i qualificacions classificades segons els usos del sòl de la ciutat de Barcelona

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Parcel·lari de la ciutat de Barcelona

  Informació de les parcel·les, edificacions, volumetria i numeració postal de la ciutat de Barcelona.

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No

  • Territori
  • Urbanisme i infraestructures

  Graf viari dels carrers de la ciutat de Barcelona

  Dades del graf viari per tram de carrer de la ciutat de Barcelona.

  Freqüència actualització: Segons disponibilitat/necessitat

  Informació històrica: No