Punts de recàrrega de vehicle elèctric de la ciutat de Barcelona

Geolocalització d'estacions de recàrrega de vehicle elèctric de la ciutat de Barcelona. Manteniment assegurat només dels punts de recàrrega de propietat pública. No es proporciona informació referent a l'estat del servei.

Camp Descripció

01.CODI_OPENDATA

Codificació global, indica connector (COD ID EST + COD ID EQ + INSERV + COD CONECT)

02.CODI_IDENTIFICACIO_ESTACIO

Codi de l'estació de recàrrega (conjunt d'equips en un emplaçament)

03.CODI_IDENTIFICACIO_EQUIP

Codi d'identificació de l'equip (cdoi equip ref. Global: cod estació + cod id equip)

04.NUMERO_DE_SERVEI

Identificador del servei simultani de l'equip (cod servei ref. Global: cod est + cod id eq + n serv)

05.CODI_DEL_CONNECTOR

Còdi connector dintre de l'equip (cod connector ref. Global = cod opendata)

06.TIPO_CONNECTOR

Clasificació del connector (schuko, mennekes, chademo, combo2)

07.POTENCIA_MAXIMA_DE_CARGA_(W)

P màxima de recàrrega que ofereix el connector en aquest equip

08.NUM_SERVEIS_DEL_EQUIP

Número de serveis o càrregues simultànies que pot realitzar l'equip

09.NUM_DE_CONNECTORS_AL_EQUIP

Número de connectors iguals o diferents de l'equip

10.TIPOLOGIA_DE_CARREGA

Càrrega ràpida (p>22kw), semi-ràpida(7,2<=p<=22) o lenta (p=3,6 kw)

11.LATITUD

Coordenada y de l'equip (Sistema: coordenades geogràfiques)

12.LONGITUD

Coordenada x de l'equip (( Sistema: coordenades geogràfiques)

13.DIRECCIO

Adreça en que es troba l’equip

14.CODI_DISTRICTE

El número del districte

15.NOM_DISTRICTE

Districte en que es troba l'equip

16.CODI_BARRI

El número del barri

17.NOM_BARRI

Barri en el que es troba l'equip

18.CODI_POSTAL

Codi postal en el que es troba l'equip

19.CODI_ASIA

Codi identificador

20.TIPUS_DE_ACCES

Accés a l'equip en via pública o aparcament

21.OPERADOR

Encarregat de la gestió de l'equip

22.TELF

Telèfon d'incidències

23.TARIFA

Preu de la recàrrega

24.CONTROL_DE_ACCES

Control per a accedir a la recàrrega

25.RESTRICCIO_DE_US

Vehicles que poden utilitzar l'equip per a recarregar, sense restricció indica qualsevol vehicle

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Punts de recàrrega de vehicle elèctric de la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.livebarcelona.cat/
Font Barcelona de Serveis Municipals. B:SM
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Informació històrica No
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Departament B:SM
Data publicació 10/11/2015
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 66
Visites totals 3802