Electric vehicle charging stations in the city of Barcelona

Data on electric vehicles' charging stations of the city of Barcelona. Only the public stations are kept up to date. Questions regarding to state of service are provided.

Amb data 15/01/2020, les dades que es publiquen en aquest dataset contenen, a més, les que contenia el dataset anomenat Estat dels punts de recàrrega de vehicle elèctric als aparcaments B:SM de la ciutat de Barcelona desactivat amb data 23/01/2020.

Una reestructuració dels serveis a B:SM ha conclòs amb la creació d’un nou servei en temps real que proporciona les dades tant dels punts de recàrrega en superfície com els que estan localitzats dins la xarxa d'aparcaments de B:SM. Això també comporta un canvi en l'estructura de les dades publicades.

Aquest dataset passa a ser d'actualització en temps real i en format .JSON.

Field Description

*00.

ESTRUCTURA A PARTIR DE 15/01/2020

*01.Station_id

Identificador de l’estació de recàrrega

*02.Station_name

Nom de l’estació de recàrrega

*03.Station_address

Adreça de l’estació de recàrrega

*04.Station_lat

Latitud estació de recàrrega

*05.Station_lng

Longitud de l’estació de recàrrega

*06.Location_level_id

Nivell de localització de l’estació de recàrrega a aparcament

*07.Reservable_station

Estació de recàrrega reservable (true/false)

*08.Equipment_id

Identificació de l’estació de recàrrega

*09.Vehicle_type

Tipus de vehicle recarregable (1-cotxe 2-moto)

*10.Open_data_slot_space_id

Identificador slot opendata

*11.State

Estat del punt de recàrrega (0 -> Available, 1 -> Occupied, 2 -> Faulted, 3 -> Unavailable, 4 -> Reserved, 5 -> Charging)

*12.Grouping_id

Tipus de grups de recàrrega (1 -> Cotxe, 2 -> Moto, 3 -> Dum, 4 -> Taxi, 5 -> FlotaBSM, 6 -> SomMobilitat)

*13.Wifi

Existència de Wifi a aparcament (0-false, 1-true)

*14.Slot_space

Numero de la plaça d’estacionament amb punt de recàrrega

*15.Slot_level

Número de la planta de la plaça d’estacionament amb punt de recàrrega

*16.00.Sockets

Agrupació d’informació de punts de recàrrega

*16.01.Connector_id

Identificador del punt de recàrrega

*16.02.Connector_types

Tipus de connectors admesos (1 -> Schuko, 2 -> Mennekes, 3 -> Chademo)

*16.03.Charge_modes

Modes de càrrega admesos (1 -> Ràpida, 2 -> Semi-ràpida, 3 -> Lenta)

*16.04.State

Estat del punt de recàrrega (0 -> Available, 1 -> Occupied, 2 -> Faulted, 3 -> Unavailable, 4 -> Reserved, 5 -> Charging)

*16.05.Open_data_slot_space_connector_id

Identificador del connector

*16.06.MaxChargingTime

temps màxim de recàrrega

00.

ESTRUCTURA ANTERIOR AL 15/01/2020

01.CODI_OPENDATA

Codificació global, indica connector (COD ID EST + COD ID EQ + INSERV + COD CONECT)

02.CODI_IDENTIFICACIO_ESTACIO

Codi de l'estació de recàrrega (conjunt d'equips en un emplaçament)

03.CODI_IDENTIFICACIO_EQUIP

Codi d'identificació de l'equip (cdoi equip ref. Global: cod estació + cod id equip)

04.NUMERO_DE_SERVEI

Identificador del servei simultani de l'equip (cod servei ref. Global: cod est + cod id eq + n serv)

05.CODI_DEL_CONNECTOR

Còdi connector dintre de l'equip (cod connector ref. Global = cod opendata)

06.TIPO_CONNECTOR

Clasificació del connector (schuko, mennekes, chademo, combo2)

07.POTENCIA_MAXIMA_DE_CARGA_(W)

P màxima de recàrrega que ofereix el connector en aquest equip

08.NUM_SERVEIS_DEL_EQUIP

Número de serveis o càrregues simultànies que pot realitzar l'equip

09.NUM_DE_CONNECTORS_AL_EQUIP

Número de connectors iguals o diferents de l'equip

10.TIPOLOGIA_DE_CARREGA

Càrrega ràpida (p>22kw), semi-ràpida(7,2<=p<=22) o lenta (p=3,6 kw)

11.LATITUD

Coordenada y de l'equip (Sistema: coordenades geogràfiques)

12.LONGITUD

Coordenada x de l'equip (( Sistema: coordenades geogràfiques)

13.DIRECCIO

Adreça en que es troba l’equip

14.CODI_DISTRICTE

El número del districte

15.NOM_DISTRICTE

Districte en que es troba l'equip

16.CODI_BARRI

El número del barri

17.NOM_BARRI

Barri en el que es troba l'equip

18.CODI_POSTAL

Codi postal en el que es troba l'equip

19.CODI_ASIA

Codi identificador

20.TIPUS_DE_ACCES

Accés a l'equip en via pública o aparcament

21.OPERADOR

Encarregat de la gestió de l'equip

22.TELF

Telèfon d'incidències

23.TARIFA

Preu de la recàrrega

24.CONTROL_DE_ACCES

Control per a accedir a la recàrrega

25.RESTRICCIO_DE_US

Vehicles que poden utilitzar l'equip per a recarregar, sense restricció indica qualsevol vehicle

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Electric vehicle charging stations in the city of Barcelona
More information http://www.livebarcelona.cat/en/
Source Barcelona de Serveis Municipals. B:SM
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department B:SM
Publication Date 10/11/2015
Update frequency Instant
Recent Views (last 2 weeks) 52
Total Views 5134