Informació ampliada de les estacions de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona

Informació ampliada de les estacions de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona

NOTA:Durant els mes de juliol i fins al 3 d'agost de 2023, i amb la finalitat d'oferir un millor servei, s'ha realitzat un canvi en el software de gestió dels punts de recàrrega del vehicle elèctric de la ciutat de Barcelona gestionats per B:SM.
Amb data 3 d'agost de 2023 s'el.limina el recurs locations_punts_recarrega.json, quedant susbtituït per el recurs locations_punts_recarrega_mi.json. Perdoneu les molèsties que us puguem ocasionar.

Aquest dataset s'enllaça mitjançant locations amb tots els datasets referents a Recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona

NOTA: A partir de l'octubre de 2022 es generen, amb periodicitat trimestral, fitxers històrics.

Camp Descripció

01.gelfs_version

Número de versió de l'especificació GELFS

02..locations

02.01.id

Cadena de text d'identificació única per cada localització semàntica

02.02.network_brand_name

Nom oficial de la xarxa

02.03.network_name

Nom oficial de la xarxa de càrrega a la que pertanyen les estacions de càrrega

02.04..contact

Informació de contacte de la localització/proveïdor de càrrega

02.04.01.operator_phone

Número de telèfon

02.04.02.operator_website

Lloc web

02.05..coordinates

Coordenades geogràfiques de la localització

02.05.01.latitude

Coordenada geogràfica de latitud

02.05.02.longitude

Coordenada geogràfica de longitud

02.06..adress

Adreça estructurada de la localització

02.06.01.adress_string

Adreça completa

02.06.02.street_number

Codi carrer

02.06.03.street_name

Nom carrer

02.06.04.locality

Localitat

02.06.05.admin_area

Àrea administrativa

02.06.06.postal_code

Codi postal

02.06.07.country_code

Codi país

02.06.08.language_code

Codi de l'idioma

02.07..opening_hours

Hores operatives de l'estació de càrrega

02.07.01.weekday_begin

Dia de la setmana d' inici

02.07.02.weekday_end

Dia de la setmana de fi

02.07.03.hour_begin

Hora d'inici

02.07.04.hour_end

Hora de fi

02.08..acces_restriction

Restriccions d'entrada i/o de càrrega en aquesta localització de càrrega

02.09..host

Negoci individual, entitat o organització que estiona aquesta localització

02.09.01.name

Nom de l'organització que gestiona

02.09.02..adress

Adreça de l'organització que gestiona

02.09.02.01.adress_string

Adreça completa

02.09.02.02.street_number

Codi carrer

02.09.02.03.street_name

Nom carrer

02.09.02.04.locality

Localitat

02.09.02.05.admin_area

Àrea administrativa

02.09.02.06.postal_code

Codi postal

02.09.02.07.country_code

Codi país

02.09.02.08.language_code

Codi idioma

02.09.03..contact

Informació de l'organització que gestiona

02.09.03.01.operator_phone

Número de telèfon

02.09.03.02.operator_website

Lloc web

02.10..stations

Informació de les estacions d'aquesta localització

02.10.01.id

Identificador

02.10.02.label

Marca distintiva associada amb l'estació. Enllaça amb el camp Station_id del dataset Estacions de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona

02.10.03..coordinates

Coordenades geogràfiques indicant la localització exacta de l'estació

02.10.03.01.latitude

Latitud

02.10.03.02.longitude

Longitud

02.10.04..ports

Ports de càrrega associats a aquesta estació

02.10.04.01.id

Identificador

02.10.04.02.connector_type

Tipus de connector

02.10.04.03.power_kw

Potència màxima de sortida en quilowatts

02.10.04.04.charging_mecanism

Cable o endoll

02.10.04.05..port_status

Indicadors de l'estat del port i els temps d'inici i fi

02.10.04.05.01.last_updated

Hora i data última actualització de l'estat

02.10.04.06..autentications

Identificació i mètodes de pagament per aquest port

02.10.04.06.01.authentication_id

identificador d'autenticació

02.10.04.06.02.payement_requiered

Especifica si aquest és de pagament o no. Nota: és possible que la càrrega no tingui cost però requereixi identificació.

02.10.04.06.03..authentication_urls

Llista d'URL's

02.10.04.06.03.01.port_auth_url

URL d'identificació per aquest port de càrrega

02.10.04.06.03.02.station_auth_url

URL d'identificació per l'estació

02.10.04.06.03.03.location_auth_url

URL d'identificació per la localització

02.10.04.06.04.notes

02.10.04.06.05.reservable

Indicador si aquest port de càrrega es reservable o no

02.10.04.06.06.wheelchair_access_only

Indicador si aquest port de càrrega està reservat per a minusvàlids

02.10.04.06.07.dedicated_parquing

Indicador di aquesta estació té aparcaments especialitzats per a la càrrega

02.10.05..notes

Text adicional per a la descripció de l'estació

02.10.06..url

URL completa de l'estació

02.11.onstreet_location

Indicador si la localització és al carrer o interior

02.12.opening_date

Data de posada en marxa de la localització

02.13.language_code

Codi ISO compost per dues lletres, indicant el codi de llenguatge delscomponents de l'adreça

02.14.last_updated

Timestamp última actualització de l'estat

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Informació ampliada de les estacions de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona
Més informació https://www.endolla.barcelona/ca/
Agenda 2030. ODS Principal ODS 7: Energia neta i assequible
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font B:SM Barcelona de Serveis Municipals
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible No
Token requerit No
Gerència Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Departament B:SM
Data publicació 22/02/2021
Freqüència actualització Immediata
Visites recents (últimes 2 setmanes) 25
Visites totals 1689