Estat dels punts crítics en neteja de la ciutat de Barcelona

Llistat i estat dels punts crítics de la ciutat de Barcelona en referència a problemàtiques de neteja. Les dades s'obtenen en el marc de la Campanya per la millora de la neteja de la ciutat de Barcelona realitzada des de febrer de 2017. Dades dividides en diversos arxius: del febrer 2017 a l' agost 2017, del setembre 2017 al gener 2018 i a partir de gener de 2018. Les coordenades s'expressen en el sistema geogràfic (longitud i latitud). El febrer de 2019 es canvia la metodologia i es comença a mesurar l'estat dels espais prioritaris en neteja de la ciutat de Barcelona (enllaç).

L'Ajuntament de Barcelona realitza una campanya de comunicació amb l'objectiu de millorar la neteja a la ciutat, el públic destinatari són la ciutadania i els comerciants de la ciutat.

Dins del marc de la Campanya per la Millora de la neteja a la ciutat de Barcelona realitzada des del febrer 2017, es duu a terme el seguiment diari de diversos punts de la ciutat on s'hi detecten problemes de brutícia. Aquesta campanya s'ha realitzat en 2 etapes: Una primera etapa de febrer de 2017 a gener de 2018 on s'han recollit dades de més de 800 punts i una segona etapa que s'inicia al mes de març de 2018 i que mostra les dades de més de 180 punts de la ciutat.

Aquests punts s'anomenen “punts crítics”. Es considera com a punt crític una localització concreta on de manera persistent es coneix l'existència d'alguna problemàtica de neteja, ja siguin contenidors desbordats, papereres en mal ús, presència de mobles i trastos vells fora de l'horari de recollida o excrements de gossos.

Els punts han sigut escollits amb cadascun dels districtes i els corresponents serveis de neteja. És per aquest motiu que hi ha variabilitat en el número d'aquests segons el districte. El que determina si un districte està net o brut és l'estat dels punts, no el número de punts per districte.

En el Dataset es presenta la localització, el motiu i el valor mensual de l'estat en què s'han trobat els punts crítics.

Metodologia del càlcul de l'estat del punt crític

Es tenen en compte quatre variables per avaluar l'estat dels punts crítics. Aquestes variables permeten una valoració quantitativa i objectiva d'aspectes que es consideren representatius del nivell de brutícia dels carrers i espais públics de la ciutat.

Les quatre variables per la valoració diària de l'estat dels punts són:

 • Presència de mobles, trastos vells o altres residus voluminosos abandonats.
 • Presència de bosses industrials abandonades.
 • Presència de bosses domèstiques d'escombraries abandonades.
 • Presència d'excrements de gos.

En cadascuna de les visites als diferents punts crítics consensuats s'ha procedit a recomptar el nombre d'elements de cadascuna d'aquestes variables de manera individual.

El que es presenta en el dataset és el valor mensual de l'estat en què s'ha trobat els punts.

Es calcula realitzant la mitjana ponderada dels valors observats per a cadascuna de les variables en totes les visualitzacions d'aquell punt en el mes específic.

La ponderació d'aquesta mitjanes es realitza segons els següents factors (que responen a la percepció de brutícia que comporta cada variable):

 • 4 per a mobles i trastos vells o d'altres residus voluminosos
 • 3 per a les bosses industrials
 • 2 per a les bosses domèstiques
 • 1 per a excrements de gos

És a dir, com més alt surt el valor de l'estat, en pitjor estat s'ha trobat el punt.

Per facilitar el futur anàlisi, també s'especifica el número de visites que s'ha realitzat a cada punt.

NOTES INFORMATIVES
-- Amb data 23 de maig de 2018 es fan les següents correccions a les adreces dels punts seguits durant el 2018:

Adreça inicial | Adreça corregida

 • Carrer Provença, 441 | Carrer Marina, 255
 • Carrer dels Lamote de Grignon | Carrer Montnegre, 54
 • Carrer de Montnegre, 54 | Plaça de les Corts
 • Carrer Marquès de Sentmenat | Carrer Joaquin Ruyra
 • Carrer Caponata, 6 | Passatge de Marimon, 13
 • Carrer Pedró de la Creu | Carrer Sant Elies, 9
 • Carrer Josep Serrano,1 | Carrer José Millan González, 1
 • Plaça Joan Carrasco | Plaça de Jesús Carrasco

-- Amb data 13 de juliol de 2018 s'actualitzen les dades i s'aprofita per introduir una millora en els càlculs que fa canviar els valors.

-- Amb data 14 de setembre de 2018 s'introdueixen nous punts crítics que es visiten des del mes de juliol.

-- Amb data 14 de setembre de 2018 s'actualitzen les coordenades de tots els punts, corregint les coordenades d'alguns punts.

-- Amb data 14 de setembre de 2018 s'actualitzen les categories de "Motiu" de cada punt crític a aquestes 10 categories:

 1. Alt ús de l'espai públic
 2. Efecte "crida"
 3. Mal ús de contenidors i/o papereres
 4. Mal ús de la recollida pneumàtica
 5. Mal ús de la recollida manual
 6. Mala praxi comercial
 7. Poca afluència de gent
 8. Problemàtica social
 9. Propietaris d'animals incívics
 10. Punt poc accessible per als serveis de neteja
Camp Descripció

01.Número_punt_crític

Número identificatiu del punt crític

02.Nom_Districte

Nom del districte

03.Nom_Barri

Nom del barri

04.Nom_Carrer

Nom del carrer

05.Número

Número del carrer

06.Latitud

Latitud

07.Longitud

Longitud

08.Motiu

Raó per la que el punt es considera un punt crític de neteja

09.Nombre_visites_(mes)_(any)

Nombre de visites que s'han realitzat en el punt crític durant el mes de l'any indicat

10.Estat_(mes)_(any)

Estat del punt crític en el mes de l'any indicat

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Estat dels punts crítics en neteja de la ciutat de Barcelona
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat
Agenda 2030. ODS Principal ODS 6: Aigua neta i sanejament
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Campanya de sensibilització ciutadana i comercial per a la millora dels carrers i places de la ciutat de Barcelona
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Departament Direcció de serveis de la comunicació i participació
Data publicació 24/10/2017
Freqüència actualització Sèrie interrompuda
Visites recents (últimes 2 setmanes) 14
Visites totals 2502