Estat dels espais prioritaris en neteja de la ciutat de Barcelona

Llistat i estat mensual dels espais prioritaris de la ciutat de Barcelona en referència a problemàtiques de neteja. Les dades s'obtenen en el marc de la Campanya per la millora de la neteja de la ciutat de Barcelona realitzada des de gener de 2019.
Les dades apareixen dividides en dos arxius: un csv en format long (consulta què és el format long i wide a les FAQs) que conté el llistat d'espais, la superfície corresponent en metres quadrats, el nombre de visites mensual a cada espai i la mitjana d'objectes problemàtics mensuals trobats a cada espai; una shapefile amb una taula d'atributs, que és la mateixa que l’arxiu .csv i amb sistema de referència de coordenades ETRS89 / UTM zona 31N. Fins al febrer de 2019 es mesurava l'estat dels punts crítics en neteja de la ciutat de Barcelona i es pot consultar el dataset en aquest enllaç.

NOTA IMPORTANT:
Amb data 21/11/2019 va finalitzar la campanya “Millora de la neteja dels carrers de Barcelona” i per tant no hi haurà actualització de la informació.

Dins del marc de la “Campanya per la millora de la neteja a la ciutat de Barcelona” realitzada a partir de l’1 de gener de 2019 es duu a terme el seguiment diari de diversos espais de la ciutat on s’han detectat problemes de brutícia (contenidors i/o papereres en mal ús, mobles abandonats en el dia/hora incorrectes, excrements/orins de gossos entre altres).
Aquests emplaçaments s’han definit com a “espais prioritaris”. Són fragments de carrers, places, zones de determinats parcs, etc.
Per cada districte, s’han establert 6 espais prioritaris a partir de la detecció de problemàtiques de neteja per part dels districtes, els serveis de neteja i les campanyes fetes als anys 2017 i 2018.
En el Dataset es presenta la localització, la superfície, el nombre de visites i la mitjana mensual de cadascun dels ítems detectats en aquestes zones.

Metodologia per a la mesura dels ítems dels espais prioritaris

Els ítems mesurats en cadascun dels espais són:
- Nombre d’excrements d'animals de companyia
- Nombre de bosses domèstiques
- Nombre de bosses industrials
- Nombre de voluminosos

Es distingeixen dos patrons a l’hora de mesurar els objectes indicadors de l’estat de neteja de cadascun d’aquests:
- Es realitza el recompte d’excrements en una superfície de 200 m2
- Es realitza el recompte de la resta d’ítems (bosses domèstiques, bosses industrials i voluminosos) a la totalitat de l’espai

NOTES INFORMATIVES

  • Amb data 1 de juny de 2019 es canvien alguns espais prioritaris als quals es realitza el seguiment; en conseqüència s'afegeix un nou camp per indicar el període de la campanya al qual es registra de l'estat de neteja de cadascun dels espais: "Fase 1" (de febrer a maig 2019), "Fase 2" (de juny a octubre 2019) o "Fase 1 i 2" (de febrer a octubre 2019).
  • Amb data 13 de febrer de 2020 s'introdueixen les dades de voluminosos del mes de maig de 2019.
Camp Descripció

01.ID_Espai

Número identificador de cada espai

02.Nom_Espai

Nom dels espais

03.Nom_Distri

Nom del districte on són els espais

04.C_Distri

Codi del districte on són els espais

05.Nom_Barri

Nom del barri on són els espais

06.C_Barri

Codi del barri on són els espais

07.Àrea

Superfície dels espais

08.Mes

Mes al que corresponen les dades de cada fila

09.N_visites

Nombre mensual de visites a cada espai

10.Exc

Mitjana dels excrements d'animals de companyia mesurats a cada espai per dia cada mes

11.B_dom

Mitjana de les bosses domèstiques mesurades a cada espai per dia cada mes

12.B_ind

Mitjana de les bosses industrials mesurades a cada espai per dia cada mes

13.Vol

Mitjana dels voluminosos mesurats a cada espai per dia cada mes

14.Fase

Fase en la que s'ha fet cada punt

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Estat dels espais prioritaris en neteja de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Campanya de sensibilització ciutadana i comercial per a la millora dels carrers i places de la ciutat de Barcelona
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Departament Direcció de serveis de la comunicació i participació
Data publicació 21/03/2019
Freqüència actualització Sèrie interrompuda
Visites recents (últimes 2 setmanes) 20
Visites totals 1415