State of critical cleaning spots in the city of Barcelona

List and estate of the critical spots in the city of Barcelona about the cleaning problems. The data are obtained from a communication campaign to improve the cleaning at the city of Barcelona. It is carried out from February 2017. The data are divided different archives: from February 2017 to August 2017, from September 2017 to January 2018 and after January 2018. The coordinates are measured with the geographic system (longitude and latitude). February 2019 changes the methodology and begins to measure the state of the critical areas in the city of Barcelona (link).

L'Ajuntament de Barcelona realitza una campanya de comunicació amb l'objectiu de millorar la neteja a la ciutat, el públic destinatari són la ciutadania i els comerciants de la ciutat.

Dins del marc de la Campanya per la Millora de la neteja a la ciutat de Barcelona realitzada des del febrer 2017, es duu a terme el seguiment diari de diversos punts de la ciutat on s'hi detecten problemes de brutícia. Aquesta campanya s'ha realitzat en 2 etapes: Una primera etapa de febrer de 2017 a gener de 2018 on s'han recollit dades de més de 800 punts i una segona etapa que s'inicia al mes de març de 2018 i que mostra les dades de més de 180 punts de la ciutat.

Aquests punts s'anomenen “punts crítics”. Es considera com a punt crític una localització concreta on de manera persistent es coneix l'existència d'alguna problemàtica de neteja, ja siguin contenidors desbordats, papereres en mal ús, presència de mobles i trastos vells fora de l'horari de recollida o excrements de gossos.

Els punts han sigut escollits amb cadascun dels districtes i els corresponents serveis de neteja. És per aquest motiu que hi ha variabilitat en el número d'aquests segons el districte. El que determina si un districte està net o brut és l'estat dels punts, no el número de punts per districte.

En el Dataset es presenta la localització, el motiu i el valor mensual de l'estat en què s'han trobat els punts crítics.

Metodologia del càlcul de l'estat del punt crític

Es tenen en compte quatre variables per avaluar l'estat dels punts crítics. Aquestes variables permeten una valoració quantitativa i objectiva d'aspectes que es consideren representatius del nivell de brutícia dels carrers i espais públics de la ciutat.

Les quatre variables per la valoració diària de l'estat dels punts són:

 • Presència de mobles, trastos vells o altres residus voluminosos abandonats.
 • Presència de bosses industrials abandonades.
 • Presència de bosses domèstiques d'escombraries abandonades.
 • Presència d'excrements de gos.

En cadascuna de les visites als diferents punts crítics consensuats s'ha procedit a recomptar el nombre d'elements de cadascuna d'aquestes variables de manera individual.

El que es presenta en el dataset és el valor mensual de l'estat en què s'ha trobat els punts.

Es calcula realitzant la mitjana ponderada dels valors observats per a cadascuna de les variables en totes les visualitzacions d'aquell punt en el mes específic.

La ponderació d'aquesta mitjanes es realitza segons els següents factors (que responen a la percepció de brutícia que comporta cada variable):

 • 4 per a mobles i trastos vells o d'altres residus voluminosos
 • 3 per a les bosses industrials
 • 2 per a les bosses domèstiques
 • 1 per a excrements de gos

És a dir, com més alt surt el valor de l'estat, en pitjor estat s'ha trobat el punt.

Per facilitar el futur anàlisi, també s'especifica el número de visites que s'ha realitzat a cada punt.

NOTES INFORMATIVES
-- Amb data 23 de maig de 2018 es fan les següents correccions a les adreces dels punts seguits durant el 2018:

Adreça inicial | Adreça corregida

 • Carrer Provença, 441 | Carrer Marina, 255
 • Carrer dels Lamote de Grignon | Carrer Montnegre, 54
 • Carrer de Montnegre, 54 | Plaça de les Corts
 • Carrer Marquès de Sentmenat | Carrer Joaquin Ruyra
 • Carrer Caponata, 6 | Passatge de Marimon, 13
 • Carrer Pedró de la Creu | Carrer Sant Elies, 9
 • Carrer Josep Serrano,1 | Carrer José Millan González, 1
 • Plaça Joan Carrasco | Plaça de Jesús Carrasco

-- Amb data 13 de juliol de 2018 s'actualitzen les dades i s'aprofita per introduir una millora en els càlculs que fa canviar els valors.

-- Amb data 14 de setembre de 2018 s'introdueixen nous punts crítics que es visiten des del mes de juliol.

-- Amb data 14 de setembre de 2018 s'actualitzen les coordenades de tots els punts, corregint les coordenades d'alguns punts.

-- Amb data 14 de setembre de 2018 s'actualitzen les categories de "Motiu" de cada punt crític a aquestes 10 categories:

 1. Alt ús de l'espai públic
 2. Efecte "crida"
 3. Mal ús de contenidors i/o papereres
 4. Mal ús de la recollida pneumàtica
 5. Mal ús de la recollida manual
 6. Mala praxi comercial
 7. Poca afluència de gent
 8. Problemàtica social
 9. Propietaris d'animals incívics
 10. Punt poc accessible per als serveis de neteja
Field Description

01.Número_punt_crític

Número identificatiu del punt crític

02.Nom_Districte

Nom del districte

03.Nom_Barri

Nom del barri

04.Nom_Carrer

Nom del carrer

05.Número

Número del carrer

06.Latitud

Latitud

07.Longitud

Longitud

08.Motiu

Raó per la que el punt es considera un punt crític de neteja

09.Nombre_visites_(mes)_(any)

Nombre de visites que s'han realitzat en el punt crític durant el mes de l'any indicat

10.Estat_(mes)_(any)

Estat del punt crític en el mes de l'any indicat

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title State of critical cleaning spots in the city of Barcelona
More information http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/what-we-do-and-why/quality-public-space
Agenda 2030. SDG Principal SDG 6: Clean water and sanitation
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Campanya de sensibilització ciutadana i comercial per a la millora dels carrers i places de la ciutat de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Department Direcció de serveis de la comunicació i participació
Publication Date 24/10/2017
Update frequency Series interrupted
Recent Views (last 2 weeks) 17
Total Views 2555