Nou fitxer General d'Entitats Ciutadanes de la ciutat de Barcelona

El Fitxer General d'Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l'Ajuntament de Barcelona amb les entitats i grups de fet de la ciutat. La seva creació és prevista a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana (art. 9) i està reglamentat mitjançant les Normes Reguladores del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes (B.O.P. 26/2/2004).

NOTA: Atenent a un canvi tecnològic, a partir del 12/4/2023 , aquest dataset passa a substituir al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de la ciutat de Barcelona , el qual es mantindrà publicat per tal de que puguin ser consultades les dades històriques dels seus recursos.
Els camps Total_Voluntaris, Total_professionals i Tipus_Activitat s'informaran a mida de que es disposi d'aquestes dades.

Es publiquen fitxers històrics que contenen les dades publicades l'última setmana del semestre. Estan ordenats per l'any i el semestre, informació que es mostra en el nom del recurs.

Camp Descripció

01.Tipologia_E_GF

Tipologia de l'entitat. Indica si es tracta d'una entitat o grup de fet. Totes les entitats tenen aquest camp amb el valor "E"

02.Nif

NIF de l'entitat

03.Total_Voluntaris

Nombre de voluntaris que participen a les activitats de l'entitat

04.Total_Professionals

Nombre total de professionals que treballen a l'entitat

05.Tipus_Activitat

Indica si l'activitat és de tipus "permanent" o "temporal"

06.Forma_Juridica

Indica la forma jurídica amb la qual s'ha constituït l'entitat

07.Codi_E_GF

Codi identificador de l'entitat

08.Nom_E_GF

Nom de l'entitat

09.Nom_Popular

Nom pel qual es coneix popularment a l'entitat

10.Sigla

Sigla corresponent a l'entitat

11.Nom_Poblacio

Nom de la població on es troba l'entitat

12.Codi_Districte

Codi de districte seguint la codificació de l'Ajuntament de Barcelona

13.Nom_Districte

Nom del districte

14.Codi_Barri

Codi del barri

15.Nom_Barri

Nom del barri

16.Url_Preferent

URL preferent

17.Any_Constitucio

Any de constitució de l'entitat

18.Sector_Territorial

Territori en el qual l'entitat desenvolupa les seves activitats

19.Total_Socis

Nombre total de socis de l'entitat

20.Telefon_Preferent

Telèfon preferent de contacte

21.Correu_Preferent

Adreça preferent de correu electrònic

22.Sector_Tematic_1

Primer sector temàtic : Tema principal al que es dedica l'entitat.

23.Sector_Tematic_2

Segon sector temàtic: Altra tema al que es pot dedicar l'entitat. Pot no estar informat

24.Sector_Tematic_3

Tercer sector temàtic: Altre tema al que es pot dedicar l'entitat. Pot no estar informat

25.XXSS_Instagram

Instagram

26.XXSS_Twitter

Twitter

27.XXSS_Facebook

Facebook

28.XXSS_Altres

Altres xarxes socials

29.Codi_tipus_via

Codi tipus via codificat AjBCN

30.Tipus_Via

Tipus via

31.Codi_Carrer

Codi carrer codificació AjBCN

32.Nom_Carrer

Nom del carrer

33.Codi_número_carrer

Codi número carrer codificació AjBCN

34.Numero_Carrer

Número

35.Escala

Escala

36.Pis

Pis

37.Porta

Porta

38.Latitud

Latitud

39.Longitud

Longitud

40.X_ETRS89

Coordenada X en ETRS89

41.Y_ETRS89

Coordenada Y en ETRS89

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Nou fitxer General d'Entitats Ciutadanes de la ciutat de Barcelona
Més informació http://www.bcn.cat/participacio/ca/fgec.html
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 17: Aliança pels objectius
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Departament Departament d'Associacionisme i Iniciatives Ciutadanes
Data publicació 12/04/2023
Freqüència actualització Mensual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 38
Visites totals 733