ENTITIES.csv

El Fitxer General d'Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l'Ajuntament de Barcelona amb les entitats i grups de fet de la ciutat. La seva creació és prevista a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana (art. 9) i està reglamentat mitjançant les Normes Reguladores del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes (B.O.P. 26/2/2004).

Dataset: Nou fitxer General d'Entitats Ciutadanes de la ciutat de Barcelona

No s'han creat vistes per a aquest recurs

Informació addicional

Camp Descripció
Format CSV
Mida(Kb) 1941.06
Llicència Creative Commons Attribution 4.0
Grau d'obertura

Motiu: El recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 2 Desembre 2023
Data publicació 21/06/2022
Última modificació Consultar "Freqüència actualització"
Visualitza plànol Mapa de l'Explorador de dades
Token requerit No
Descàrregues totals per IP 380
Descàrregues totals 425