Number, size and value of cadastral premises according to use and main destination of the city of Barcelona

Number, size and value of cadastral premises according to use and main destination of the city of Barcelona.

Les dades publicades corresponen a l’impost de béns immobles amb data d’1 de gener de cada any.

A partir de l'any 2018 es trenca la sèrie amb els anys anteriors atès que coincideixen la revisió cadastral, la nova ponència i amplia l'explotació cadastral dels locals segons ús i destinació principal, quan anteriorment només s'explotava segons ús del càrrec. Tanmateix, locals cadastrals amb ús “Ensenyament” passen a denominar-se “Ensenyament i Cultura” i els que tenen ús “Hotel “ es denominen “Turisme i Hostaleria”.

Els recursos a partir de l'any 2018, inclòs, contenen els conceptes de Superfície i Valor. La Superfície dels anys anteriors al 2018 cal consultar-la al dataset Superfície dels locals cadastrals segons destinació principal de la ciutat de Barcelona. El concepte Valor no té dades històriques.

A l'any 2021 es fa visible l'aplicació de la sentència sobre la "Ponéncia de Valores 2017" que torna a assignar l'ús "Habitatge" a tots aquells locals habitatge que disposen de llicència d'habitatge turístic (HUT) i que la l'esmentada ponència havia determinat que passessin a tributar amb l'ús "Turisme i Hostaleria" durant el període 2018-2020.

Field Description

*00

ESTRUCTURA DEL RECURS A PARTIR DE 2018

*01.Any

Any de les dades

*02.Codi_Districte

Codi del districte

*03.Nom_districte

Nom del districte

*04.Codi_barri

Codi del barri

*05.Nom_barri

Nom del barri

*06.Seccio_censal

Secció censal

*07.Desc_us_desti_principal

Descripció del ús destí principal

*08.Concepte

Nombre, Superfície m2 i Valor € dels locals cadastrals

*09.Nombre

Nombre de locals, superfície i valor per ús destí

00.

ESTRUCTURA DEL RECURS ANTERIOR A 2018

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Us_del_local

Usos dels locals cadastrals

07.Nombre

Nombre de locals cadastrals

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Number, size and value of cadastral premises according to use and main destination of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_temes/Habitatge_i_mercat_immobiliari/Edificis_i_habitatges/Dades_cadastrals/locals/index.htm
Source Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 14/03/2013
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 5
Total Views 820