State of the critical cleaning areas in the city of Barcelona

List and monthly status, regarding to the cleaning problems, of the priority areas in Barcelona. This database is obtained in the framework of a communication campaign for the improvement of cleanliness in the city of Barcelona, conducted since January 2019.
The data set appears divided into two files: a .csv file in long format (see what the long and wide format is in the FAQs) which contains the list of priority areas, their surface (in square meters), the number of visits per month and the monthly average of problematic objects found in each space; a shapefile with an attribute table (that is the same as the .csv file). The coordinates reference system is ETRS89 / UTM zone 31N. Until February 2019 was measuring the state of critical cleaning spots in the city of Barcelona and the dataset in this link can be found.

NOTA IMPORTANT:
Amb data 21/11/2019 va finalitzar la campanya “Millora de la neteja dels carrers de Barcelona” i per tant no hi haurà actualització de la informació.

Dins del marc de la “Campanya per la millora de la neteja a la ciutat de Barcelona” realitzada a partir de l’1 de gener de 2019 es duu a terme el seguiment diari de diversos espais de la ciutat on s’han detectat problemes de brutícia (contenidors i/o papereres en mal ús, mobles abandonats en el dia/hora incorrectes, excrements/orins de gossos entre altres).
Aquests emplaçaments s’han definit com a “espais prioritaris”. Són fragments de carrers, places, zones de determinats parcs, etc.
Per cada districte, s’han establert 6 espais prioritaris a partir de la detecció de problemàtiques de neteja per part dels districtes, els serveis de neteja i les campanyes fetes als anys 2017 i 2018.
En el Dataset es presenta la localització, la superfície, el nombre de visites i la mitjana mensual de cadascun dels ítems detectats en aquestes zones.

Metodologia per a la mesura dels ítems dels espais prioritaris

Els ítems mesurats en cadascun dels espais són:
- Nombre d’excrements d'animals de companyia
- Nombre de bosses domèstiques
- Nombre de bosses industrials
- Nombre de voluminosos

Es distingeixen dos patrons a l’hora de mesurar els objectes indicadors de l’estat de neteja de cadascun d’aquests:
- Es realitza el recompte d’excrements en una superfície de 200 m2
- Es realitza el recompte de la resta d’ítems (bosses domèstiques, bosses industrials i voluminosos) a la totalitat de l’espai

NOTES INFORMATIVES

  • Amb data 1 de juny de 2019 es canvien alguns espais prioritaris als quals es realitza el seguiment; en conseqüència s'afegeix un nou camp per indicar el període de la campanya al qual es registra de l'estat de neteja de cadascun dels espais: "Fase 1" (de febrer a maig 2019), "Fase 2" (de juny a octubre 2019) o "Fase 1 i 2" (de febrer a octubre 2019).
  • Amb data 13 de febrer de 2020 s'introdueixen les dades de voluminosos del mes de maig de 2019.
Field Description

01.ID_Espai

Número identificador de cada espai

02.Nom_Espai

Nom dels espais

03.Nom_Distri

Nom del districte on són els espais

04.C_Distri

Codi del districte on són els espais

05.Nom_Barri

Nom del barri on són els espais

06.C_Barri

Codi del barri on són els espais

07.Àrea

Superfície dels espais

08.Mes

Mes al que corresponen les dades de cada fila

09.N_visites

Nombre mensual de visites a cada espai

10.Exc

Mitjana dels excrements d'animals de companyia mesurats a cada espai per dia cada mes

11.B_dom

Mitjana de les bosses domèstiques mesurades a cada espai per dia cada mes

12.B_ind

Mitjana de les bosses industrials mesurades a cada espai per dia cada mes

13.Vol

Mitjana dels voluminosos mesurats a cada espai per dia cada mes

14.Fase

Fase en la que s'ha fet cada punt

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title State of the critical cleaning areas in the city of Barcelona
More information http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/what-we-do-and-why/quality-public-space
Source Campanya de sensibilització ciutadana i comercial per a la millora dels carrers i places de la ciutat de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Department Direcció de serveis de la comunicació i participació
Publication Date 21/03/2019
Update frequency Series interrupted
Recent Views (last 2 weeks) 5
Total Views 1043