Enquesta sobre la bretxa digital a la ciutat de Barcelona

Enquesta sobre la bretxa digital a la ciutat de Barcelona

FITXA TÈCNICA

Àmbit

Municipi de Barcelona.

Univers

Població de Barcelona de 16 anys i més.

Grandària de la mostra

2.542 enquestes.

Metodologia

Principalment entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) + entrevistes personals amb suport informàtic (CAPI) per al tancament d’algunes quotes.

Procediment de mostreig

Mostreig aleatori estratificat. Els estrats es formen per l’encreuament del territori amb el sexe i l’edat dels ciutadans. S’apliquen quotes per cadascun d’aquests estrats. A més, s’estableixen quotes per nacionalitat i persones en situació d’atur en cada zona.

### Afixació

Fixa (mínim de 450) per cada una de les 5 zones (zona 1: barris amb RFD, renda familiar disponible, baixa; zona 2: barris amb RFD mitjana-baixa; zona 3: barris amb RFD mitjana; zona 4: barris amb RFD mitjana-alta; zona 5: barris amb RFD alta) per assolir una alta significació estadística territorial. Dins de les zones, és proporcional a la població segons el padró municipal d’habitants.

Ponderació

En funció de la població objectiu real en cadascuna de les 5 zones per obtenir els resultats del conjunt de la població.

Error mostral

Per a un nivell de confiança del 95,5% (2s), i P = Q, l'error és de ±1,9% per al conjunt de la mostra i entre ±4,0% (RFD mitjana-baixa) i ± 4,6% (RFD alta) per a cadascuna de les 5 zones amb les que s’ha classificat el territori (Veure zones de renda al document Fitxa tècnica completa ).

Data de realització

Del 15 d’octubre al 2 de novembre de 2020

Empresa de treball de camp

Institut Opinòmetre

NOTES IMPORTANTS

Es pot consultar la informació tècnica en el Registre d'Enquestes i d'Estudis d'Opinió.

Camp Descripció

Metainformació

Qüestionari Variables i valors

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Enquesta sobre la bretxa digital a la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/registre-enquestes-i-estudis-opinio
Agenda 2030. ODS Principal ODS 4: Educació de qualitat
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 5: Igualtat de gènere
Agenda 2030. ODS Colateral 2 ODS 9: Industria, innovació i infraestructures
Font Enquesta sobre l'escletxa digital a la ciutat de Barcelona
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Departament Fundació BIT Habitat
Data publicació 21/01/2021
Freqüència actualització Segons disponibilitat/necessitat
Visites recents (últimes 2 setmanes) 8
Visites totals 1318