Estudi de població exposada a la contaminació atmosfèrica de l’Atles de resiliència de la ciutat de Barcelona

Estimació de població exposada a la contaminació atmosfèrica (NO2) segons grup d’edat a la ciutat de Barcelona. Immissió mitjana anual per grup d’edat, coincident amb la densitat de població i la concentració d’equipaments.
Aquestes dades han estat obtingudes dins l’estudi de l’ Atles de resiliència, amb dades provinents dels Mapes d'immissió de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona.

Seleccionant una franja d’edat determinada, s’obté la superposició entre àrees amb més concentració de població del grup demogràfic seleccionat i les zones amb nivells d’immissió per sobre dels llindars aconsellats, identificant-se de manera orientativa els punts de risc més crítics.
Es mostra la població per grup d’edat exposada per sobre del límit establert per l’OMS (40 μg/m3 en mitjana anual d’NO2).
La coincidència de cadascun dels quatre nivells d’immissió d’NO2 definits, amb àrees de major densitat i concentració d’equipaments genera una gradació del nivell de vulnerabilitat que queda recollida en els vuit graus següents:
- 1A. Immissió mitjana anual de 40 a 50 µg/m3 coincident amb concentració de població
- 1AE. Immissió mitjana anual de 40 a 50 µg/m3 coincident amb concentració de població i equipaments
- 2A. Immissió mitjana anual de 50 a 60 µg/m3 coincident amb concentració de població
- 2AE. Immissió mitjana anual de 50 a 60 µg/m3 coincident amb concentració de població i equipaments
- 3A. Immissió mitjana anual de 60 a 70 µg/m3 coincident amb concentració de població
- 3AE. Immissió mitjana anual de 60 a 70 µg/m3 coincident amb concentració de població i equipaments
- 4A. Immissió mitjana anual de 70 µg/m3 i més coincident amb concentració de població
- 4AE. Immissió mitjana anual de 70 µg/m3 i més coincident amb concentració de població i equipaments

Camp Descripció

00.

CAMPS DE CERCA

01.nrisc

Nivell de vulnerabilitat

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Estudi de població exposada a la contaminació atmosfèrica de l’Atles de resiliència de la ciutat de Barcelona
Més informació https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/index_contaminacio_atmosferica.html
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 13: Acció climàtica
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible No
Token requerit No
Gerència Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Departament Resiliència Urbana
Data publicació 30/11/2022
Freqüència actualització Segons disponibilitat/necessitat
Visites recents (últimes 2 setmanes) 17
Visites totals 1016