Study of the population exposed to atmospheric pollution from the Barcelona City Resilience Atlas

Estimated population exposed to atmospheric pollution in the city of Barcelona. Average annual immission , population density for this age group, over the average areas with a concentration of facilities offering services for this age group. These data have been obtained in the study of the Resilience atlas, with data from Air quality immission maps of the city of Barcelona.

Seleccionant una franja d’edat determinada, s’obté la superposició entre àrees amb més concentració de població del grup demogràfic seleccionat i les zones amb nivells d’immissió per sobre dels llindars aconsellats, identificant-se de manera orientativa els punts de risc més crítics.
Es mostra la població per grup d’edat exposada per sobre del límit establert per l’OMS (40 μg/m3 en mitjana anual d’NO2).
La coincidència de cadascun dels quatre nivells d’immissió d’NO2 definits, amb àrees de major densitat i concentració d’equipaments genera una gradació del nivell de vulnerabilitat que queda recollida en els vuit graus següents:
- 1A. Immissió mitjana anual de 40 a 50 µg/m3 coincident amb concentració de població
- 1AE. Immissió mitjana anual de 40 a 50 µg/m3 coincident amb concentració de població i equipaments
- 2A. Immissió mitjana anual de 50 a 60 µg/m3 coincident amb concentració de població
- 2AE. Immissió mitjana anual de 50 a 60 µg/m3 coincident amb concentració de població i equipaments
- 3A. Immissió mitjana anual de 60 a 70 µg/m3 coincident amb concentració de població
- 3AE. Immissió mitjana anual de 60 a 70 µg/m3 coincident amb concentració de població i equipaments
- 4A. Immissió mitjana anual de 70 µg/m3 i més coincident amb concentració de població
- 4AE. Immissió mitjana anual de 70 µg/m3 i més coincident amb concentració de població i equipaments

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.nrisc

Nivell de vulnerabilitat

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Study of the population exposed to atmospheric pollution from the Barcelona City Resilience Atlas
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_contaminacio_atmosferica.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 13: Climate action
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 30/11/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 27
Total Views 949