Autoritzacions de terrasses ordinàries a l’espai d’ús públic de la ciutat de Barcelona

Autoritzacions de les terrasses ordinàries a l'espai d'ús públic, per temporada i anuals, a la ciutat de Barcelona. Es tracta de negocis de restauració i comerç alimentari que per tipologia concreta és permesa l'autorització.

Camp Descripció

01.DATA_EXPLO

Data d'explotació de les dades.

02.OCUPACIO

Tipus d’ocupació autoritzada: Espai públic / Espai privat d’us públic

03.CODI_DISTRICTE

Número de districte

04.NOM_DISTRICTE

Nom del districte

05.CODI_BARRI

Número de barri

06.NOM_BARRI

Nom del barri

07.EMPLACAMENT

Adreça de l’ocupació autoritzada

08.SUPERFICIE_OCUPADA

Metres quadrats de superfície autoritzada

09.TAULES

Nombre de taules autoritzades

10.CADIRES

Nombre de cadires autoritzades

  1. TAULES_VORERA

Nombre de taules autoritzades en vorera

12.CADIRES_VORERA

Nombre de cadires autoritzades en vorera

13.TAULES_CALCADA

Nombre de taules autoritzades en calçada

14.CADIRES_CALCADA

Nombre de cadires autoritzades en calçada

15.ORDENACIO

Tipus d'ordenació aplicada a l'emplaçament: General, Zona d'excel•lència i Zona de criteris territorials.

16.VIGENCIA

Període de vigència de l'autorització: temporada (fins el 31/10), anual (fins el 31/12)

17.X_ETRS89

Coordenada X en format ETRS89

18.Y_ETRS89

Coordenada Y en format ETRS89

19.LATITUD

Coordenada geogràfica de latitud

20.LONGITUD

Coordenada geogràfica de longitud

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Autoritzacions de terrasses ordinàries a l’espai d’ús públic de la ciutat de Barcelona
Més informació https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Ecologia, Urbanisme , Infraestructures i Mobilitat
Departament Anàlisis i Avaluació de Serveis
Data publicació 26/07/2019
Freqüència actualització Semestral
Visites recents (últimes 2 setmanes) 33
Visites totals 3374