Relació de subvencions i transferències de l'Ajuntament de Barcelona

Relació de subvencions i transferències de l'Ajuntament de Barcelona i les entitats del seu grup municipal.
Les transferències, de l'Ajuntament o de les seves entitats municipals cap a un ens públic que no formi part del grup municipal, poden tenir una vinculació directa a una activitat concreta d'aquest, o bé realitzar-se per a col·laborar en el seu funcionament general o amb motiu de la participació de l'Ajuntament en l'ens destinatari.
Les subvencions s'atorguen per fomentar una activitat concreta d'utilitat o interès social, o per promoure la consecució d'un fi públic determinat. L'entitat beneficiària s'obliga a realitzar l'activitat objecte de la subvenció, i a justificar-ne la realització.
Les subvencions poden ser atorgades:
- Mitjançant convocatòries de subvencions i ajuts, en les quals es publiquen les bases on es fixen les condicions i requisits, i que s'atorguen en règim competitiu.
- De forma directa a un ens privat, ja sigui per a la realització d'una activitat o projecte concret que l'Ajuntament consideri d'interès públic, o bé per a col·laborar en el seu funcionament general o amb motiu de la participació de l'Ajuntament en l'entitat beneficiària;
- A través d'un conveni que tingui una materialització econòmica en forma de subvenció a les entitats signatàries, i en el qual es fixin les condicions de desenvolupament de l'activitat subvencionada;
- Vinculades a una concessió, que és un mètode de gestió indirecta de serveis públics pel qual l'administració encomana a un concessionari la gestió i explotació del servei; quan és necessari per a mantenir l'equilibri financer de la concessió, aquesta pot incloure una subvenció al concessionari.
La freqüència d'actualització de les dades indicada és susceptible a un decalatge degut a les operacions de recollida i depuració de les dades.

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Relació de subvencions i transferències de l'Ajuntament de Barcelona
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/gestio-economica-i-administrativa#subvencions1
Font Direcció de Serveis Generals
Geolocalització No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Recursos
Departament Oficina Central de Subvencions
Data publicació 16/06/2016
Freqüència actualització Trimestral
Visites recents (últimes 2 setmanes) 4
Visites totals 696