2017 registre estudis i informes - csv

Registre públic de l'Ajuntament de Barcelona en format electrònic de tots els informes i estudis encarregats donant compliment a un acord de tots els grups per afavorir la transparència.  Els fitxers corresponents a l’any en curs i anterior a aquest  estan en període de consultes , podent  estar subjectes a canvis.

Dataset: Registre públic d'estudis i informes de la ciutat de Barcelona

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs