Registre públic d'estudis i informes de la ciutat de Barcelona

Registre públic de l'Ajuntament de Barcelona en format electrònic de tots els informes i estudis encarregats donant compliment a un acord de tots els grups per afavorir la transparència.  Els fitxers corresponents a l’any en curs i anterior a aquest  estan en període de consultes , podent  estar subjectes a canvis.

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Registre públic d'estudis i informes de la ciutat de Barcelona
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/gestio-economica-i-administrativa#registre_estudis_informes
Font Gerència de Recursos
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència de Recursos
Departament Gerència de Recursos
Data publicació 05/11/2015
Freqüència actualització Trimestral
Visites recents (últimes 2 setmanes) 6
Visites totals 853