Població

Població de Barcelona segons el registre del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de cada any

Si la dada és menor que 5, s’indica com ‘’..’’

Camp Descripció

01.Data_Referencia

Data de referència de la dada

02.Codi_Districte

Codi del districte . Més informació a Unitats administratives de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte . Més informació a Unitats administratives de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del barri . Més informació a Unitats administratives de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri . Més informació a Unitats administratives de la ciutat de Barcelona

06.AEB

Àrea estadística bàsica . Més informació a Unitats administratives de la ciutat de Barcelona

07.Seccio_Censal

Secció censal . Més informació a Unitats administratives de la ciutat de Barcelona

08.Valor

Nombre de persones

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Població
Més informació
Agenda 2030. ODS Principal ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Font Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades (OMD). Padró Municipal d'Habitants
Geolocalització No
Format Long disponible
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència Municipal
Departament Oficina Municipal de Dades
Data publicació 31/05/2024
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 75
Visites totals 320