2019_Tramer_NO2_Mapa_Qualitat_Aire_BCN.csv

Els mapes d'immissió de la qualitat de l’aire proporcionen un conjunt d’informació detallada de la contaminació atmosfèrica a la qual està sotmesa la ciutat de Barcelona i permeten conèixer i avaluar globalment la presència dels diferents contaminants amb més incidència a la ciutat, a nivell de tram de carrer i seguint els criteris d’avaluació que s’estableixen a la Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig de 2008, i als valors guia de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Aquests mapes han estat realitzats conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Les dades mostrades, actualitzades anualment, són les que també es poden consultar gràficament als Mapes de dades ambientals.

Per a més informació sobre els mapes d'immissió de la qualitat de l'aire, consulta les FAQ dels Mapes de dades ambientals.

Dataset: Mapes d'immissió de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs