Informació de rutes d'autobús de l'Estació Barcelona Nord de la ciutat de Barcelona

Informació en temps real de les rutes de línies d'autobús que operen a l'Estació Barcelona Nord de la ciutat de Barcelona

El dataset es proporciona en format GTFS. Aquest format retorna un fitxer comprimit (.ZIP) que conté els següents recursos en format TXT: agency, calendar, calendar_dates, routes, stop_times, stops i trips. La descripció informa del contingut de cadascun d'aquests recursos.

Camp Descripció

01..agency.txt

Arxiu que incorpora informació de totes les agències d'autobús que operan a l'estació Barcelona Nord

01.01.agency.txt.agency_id

Identificador de l'Agència d'Autobusos

01.02.agency.txt.agency_name

Nom de l'Agència

01.03.agency.txt.agency_url

URL de l'Agència

01.04.agency.txt.agency_timezone

Zona horaria de l'Agència

01.05.agency.txt.agency_lang

Llengua de l'Agència

01.06.agency.txt.agency_phone

Telèfon de l'Agència

02..calendar.txt

Arxiu que incorpora informació sobre els dies de la setmana que son actius els serveis definits entre dates

02.01.calendar.txt.service_id

Identificador del servei

02.02.calendar.txt.monday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Dilluns

02.03.calendar.txt.tuesday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Dimarts

02.04.calendar.txt.wednesday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Dimecres

02.05.calendar.txt.thursday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Dijous

02.06.calendar.txt.friday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Divendres

02.07.calendar.txt.saturday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Dissabte

02.08.calendar.txt.sunday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Divendres

02.09.calendar.txt.start_date

Data d'inici del servei

02.10.calendar.txt.end_date

Data de finalització del servei

03..calendar_dates.txt

Arxiu que identifica les excepcions en dates concretes dels serveis identificats

03.01.calendar_dates.txt.service_id

Identificador del Servei

03.02.calendar_dates.txt.date

Data de l'excepció

03.03.calendar_dates.txt.exception_type

Tipus d'excepció

04..routes.txt

Arxiu que descriu les rutes que operen les Agències

04.01.routes.txt.route_id

Identificador de la ruta

04.02.routes.txt.agency_id

Identificador de l'Agència

04.03.routes.txt.route_short_name

Nom curt de la ruta

04.04.routes.txt.route_long_name

Nom llarg de la ruta

04.05.routes.txt.route_desc

Descripció de la ruta

04.06.routes.txt.route_type

Tipus de ruta

04.07.routes.txt.route_url

Link de la Ruta

05..stop_times.txt

Arxiu que conté informació sobre les parades realitzades a les rutes

05.01.stop_times.txt.trip_id

Identificador de la ruta

05.02.stop_times.txt.arrival_time

Hora d'arribada

05.03.stop_times.txt.departure_time

Hora de sortida

05.04.stop_times.txt.stop_id

Identificador de parada

05.05.stop_times.txt.stop_sequence

Seqüència de parades de la ruta

06..stops.txt

Arxiu que conté informació de les parades

06.01.stops.txt.stop_id

Identificador de la parada

06.02.stops.txt.stop_name

Nom de la parada

06.03.stops.txt.stop_lat

Latitud de la parada

06.04.stops.txt.stop_lon

Longitud de la parada

06.05.stops.txt.stop_url

URL de la parada

07..trips.txt

Arxiu que conté informació dels viatges que es realitzen a les rutes

07.01.trips.txt.route_id

Identificador de la ruta

07.02.trips.txt.service_id

Identificador del servei

07.03.trips.txt.trip_id

Identificador del viatge

07.04.trips.txt.direction_id

Direcció del viatge

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Informació de rutes d'autobús de l'Estació Barcelona Nord de la ciutat de Barcelona
Més informació https://www.barcelonanord.cat/inici/
Font
Geolocalització No
Format Long disponible No
Informació històrica No
API CKAN disponible No
Token requerit No
Gerència Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Departament B:SM
Data publicació 13/05/2019
Freqüència actualització Immediata
Visites recents (últimes 2 setmanes) 9
Visites totals 924