Bus routes information of Barcelona North Station in the city of Barcelona

Real time information of bus routes of lines that operate at Barcelona North Station in the city of Barcelona

El dataset es proporciona en format GTFS. Aquest format retorna un fitxer comprimit (.ZIP) que conté els següents recursos en format TXT: agency, calendar, calendar_dates, routes, stop_times, stops i trips. La descripció informa del contingut de cadascun d'aquests recursos.

Field Description

01..agency.txt

Arxiu que incorpora informació de totes les agències d'autobús que operan a l'estació Barcelona Nord

01.01.agency.txt.agency_id

Identificador de l'Agència d'Autobusos

01.02.agency.txt.agency_name

Nom de l'Agència

01.03.agency.txt.agency_url

URL de l'Agència

01.04.agency.txt.agency_timezone

Zona horaria de l'Agència

01.05.agency.txt.agency_lang

Llengua de l'Agència

01.06.agency.txt.agency_phone

Telèfon de l'Agència

02..calendar.txt

Arxiu que incorpora informació sobre els dies de la setmana que son actius els serveis definits entre dates

02.01.calendar.txt.service_id

Identificador del servei

02.02.calendar.txt.monday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Dilluns

02.03.calendar.txt.tuesday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Dimarts

02.04.calendar.txt.wednesday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Dimecres

02.05.calendar.txt.thursday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Dijous

02.06.calendar.txt.friday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Divendres

02.07.calendar.txt.saturday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Dissabte

02.08.calendar.txt.sunday

Camp actiu (1) o desactiu (0) segons el servei operi o no en Divendres

02.09.calendar.txt.start_date

Data d'inici del servei

02.10.calendar.txt.end_date

Data de finalització del servei

03..calendar_dates.txt

Arxiu que identifica les excepcions en dates concretes dels serveis identificats

03.01.calendar_dates.txt.service_id

Identificador del Servei

03.02.calendar_dates.txt.date

Data de l'excepció

03.03.calendar_dates.txt.exception_type

Tipus d'excepció

04..routes.txt

Arxiu que descriu les rutes que operen les Agències

04.01.routes.txt.route_id

Identificador de la ruta

04.02.routes.txt.agency_id

Identificador de l'Agència

04.03.routes.txt.route_short_name

Nom curt de la ruta

04.04.routes.txt.route_long_name

Nom llarg de la ruta

04.05.routes.txt.route_desc

Descripció de la ruta

04.06.routes.txt.route_type

Tipus de ruta

04.07.routes.txt.route_url

Link de la Ruta

05..stop_times.txt

Arxiu que conté informació sobre les parades realitzades a les rutes

05.01.stop_times.txt.trip_id

Identificador de la ruta

05.02.stop_times.txt.arrival_time

Hora d'arribada

05.03.stop_times.txt.departure_time

Hora de sortida

05.04.stop_times.txt.stop_id

Identificador de parada

05.05.stop_times.txt.stop_sequence

Seqüència de parades de la ruta

06..stops.txt

Arxiu que conté informació de les parades

06.01.stops.txt.stop_id

Identificador de la parada

06.02.stops.txt.stop_name

Nom de la parada

06.03.stops.txt.stop_lat

Latitud de la parada

06.04.stops.txt.stop_lon

Longitud de la parada

06.05.stops.txt.stop_url

URL de la parada

07..trips.txt

Arxiu que conté informació dels viatges que es realitzen a les rutes

07.01.trips.txt.route_id

Identificador de la ruta

07.02.trips.txt.service_id

Identificador del servei

07.03.trips.txt.trip_id

Identificador del viatge

07.04.trips.txt.direction_id

Direcció del viatge

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Bus routes information of Barcelona North Station in the city of Barcelona
More information https://www.barcelonanord.cat/en/home/
Source
Geolocation No
Long format available No
Historical information No
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department B:SM
Publication Date 13/05/2019
Update frequency Instant
Recent Views (last 2 weeks) 6
Total Views 722