Fonts de beure de la ciutat de Barcelona

Aquest conjunt de dades conté un llistat de les més de 1600 fonts públiques de beure de la ciutat de Barcelona amb el codi de la font (numero únic que identifica cada font i es troba en una placa en la mateixa font), model o nom quan en tenen (les fonts singulars normalment tenen un nom determinat, en el cas que la font no tingui nom s'indica el model o nom comercial de cada fabricant), adreça (carrer i numero, o nom de l'espai públic on la font esta ubicada) i coordenades  expressades en el sistema de referència ETRS89.

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Fonts de beure de la ciutat de Barcelona
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-integral-de-l-aigua/fonts-publiques-i-ornamentals
Font Cicle de l'Aigua
Geolocalització Sí, sense visualització a plànol
Informació històrica No
API CKAN disponible
Gerència Gerència d' Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Departament Gerència adjunta de medi ambient i Serveis Urbans (MASU) - Cicle de l'aigua
Data publicació 30/10/2013
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 27
Visites totals 1132