Fonts de beure de la ciutat de Barcelona

Aquest conjunt de dades conté un llistat de les fonts públiques de beure de la ciutat de Barcelona amb el codi de la font (numero únic que identifica cada font i es troba en una placa en la mateixa font), model o nom quan en tenen (les fonts singulars normalment tenen un nom determinat, en el cas que la font no tingui nom s'indica el model o nom comercial de cada fabricant), adreça (carrer i numero, o nom de l'espai públic on la font esta ubicada) i les coordenades de la seva ubicació.

Els fitxers a partir de l'any 2019 estan creats amb diferent metodologia que el de l'any 2016, això fa que les dades no siguin comparables. En el fitxer de 2016 es recull el llistat de totes les fonts públiques (tant les de beure com les ornamentals), mentre que a partir de 2019 es recullen les de beure, doncs les ornamentals es recullen en el dataset Fonts ornamentals de la ciutat de Barcelona.

L'actualització està prevista el segon trimestre de cada any. Ho fa el client.

Camp Descripció

*00. A PARTIR 2019

ESTRUCTURA DELS RECURSOS A PARTIR DE L'ANY 2019

*01.CODI

Codi de la font de beure

*02.NOM

Nom de la font de beure

*03.CARRER

Carrer on es troba la font de beure

*04.NUMERO_CARRER

Codi postal del carrer en front de la font de beure

*05.X_ETRS89

Coordenada X en el sistema de referència ETRS89

*06.Y_ETRS89

Coordenada Y en el sistema de referència ETRS89

*07.LATITUD

Latitud segons coordenades geogràfiques

*08.LONGITUD

Longitud segons coordenades geogràfiques

00.2016

ESTRUCTURA DEL RECURS 2016

01.INVENTARI_CODI

Codi de la font de beure o ornamental

02.INVENTARI_NOM

Nom de la font de beure o ornamental

03.INVENTARI_TIPUS

Indica si és font de beure o ornamental

04.INVENTARI_CARRER

Carrer on es troba la font de beure o ornamental

05.INVENTARI_NUMERO_CARRER

Codi postal del carrer en front de la font de beure o ornamental

06.INVENTARI_COORDENADA_X

Coordenada X en el sistema de referència ETRS89

07.INVENTARI_COORDENADA_Y

Coordenada Y en el sistema de referència ETRS89

Llicència: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grau d'obertura:

Dada i recursos

Etiquetes

Mostra més Oculta

Informació addicional

Camp Descripció
Títol Fonts de beure de la ciutat de Barcelona
Més informació http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-integral-de-l-aigua/fonts-publiques-i-ornamentals
Agenda 2030. ODS Principal ODS 13: Acció climàtica
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 6: Aigua neta i sanejament
Agenda 2030. ODS Colateral 2 ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Font Cicle de l'Aigua
Geolocalització Sí, amb visualització a plànol
Format Long disponible No
Informació històrica
API CKAN disponible
Token requerit No
Gerència Gerència d' Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Departament Gerència adjunta de medi ambient i Serveis Urbans (MASU) - Cicle de l'aigua
Data publicació 30/10/2013
Freqüència actualització Anual
Visites recents (últimes 2 setmanes) 62
Visites totals 6800